Padişahın devlet adamlarıyla görüşmesi (Temsilî)

Osmanlı Hanedanı ve Padişah

Osmanlı İmparatorluğu, adını devletin kurucusu olan ve hanedana da ismini veren Osman Gazi’den almıştır. Devletin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen altı asırlık uzun dönemde tahta geçen 36 padişahın tamamı Osmanlı hanedanına mensuptur. İmparatorluğu, bu hanedansız...

Divan Toplantısı

Osmanlılarda Devlet Sistemi ve Hukuki Yapı

Osmanlı Devleti, teokratik ve monark bir devlet yapısına sahipti. Ancak Osmanlı Devleti’nin teokratik niteliği, Arap devletlerindeki yönetim biçiminden oldukça farklı olup, kendine özgü nitelikler taşımaktaydı. Bunun en belirgin nedeni, tipik bir İslam devleti olmakla...

28 Eylül Notası

Trablusgarp Meselesinde 28 Eylül 1911 Notası

İtalya ise son diplomatik girişimlerini neticelendirmeye çalışmaktaydı. Bu bağlamda 26 Eylül tarihinde zaten daha önceki antlaşmalar çerçevesinde İtalya’nın Trablusgarp üzerindeki haklarını kabul etmiş olan Avusturya-Macaristan bu durumun Balkanlara sıçramaması teminatı verilerek ikna edildi. Daha sonra...

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşını Hazırlayan Etkenler

1510 yılında İspanyol işgaline uğrayan ve 1523 yılında da Saint Jean Şövalyeleri’nin eline geçen Trablusgarp 1551 yılında Osmanlı topraklarına dâhil edilmiştir. Bundan sonraki süreçte Trablusgarp Osmanlı Devleti‘nin Akdeniz’deki faaliyetlerinde bir merkez haline gelmiştir. Akdeniz’in...

Trablusgarp Savaşı

Osmanlı Toprağında Trablusgarp Savaşı

Millî birliğini sağladıktan sonra diğer Avrupa devletlerinin gerçekleştirmiş olduğu sömürgecilik faaliyetlerinden geri kalmak istemeyen İtalya, sömürge alanı olarak Tunus’u kendisine seçmişse de İngiltere ve Almanya’nın Tunus’u Fransa’ya ‘bahşetmeleri’ neticesinde Fransa’ya karşı mücadele edebilecek kadar...