Türk, Türkçülük Akımı

Türk Tarihinin Sınıflandırılması Nasıldır?

M.Ö. III. asır öncesi, Türkler’in tarihöncesidir. Zira bu asırdan önceki Türk hükümdarlarından ancak bir kaçının adını biliyoruz ve elimizde tam hükümdar listeleri yoktur. M.Ö. III. asırda Türk devletinin ana bölgesi, bugünkü Moğolistan devletinin orta...

Osmanlı Devletinde Özel Teşebbüs

Osmanlı Devletinde Özel Teşebbüs

Osmanlı Devleti’nde ilk dönem devletin merkezi idaresinin güçlü olduğu ve özel teşebbüse yaşama şansı verilmediği dönem, ikinci dönemse Avrupa’da sanayi devriminin gerçekleştiği ve yabancı sermayenin ülkeyi işgal etmesi sonucunda oluşturulmaya çalışılan, fakat yapay ve...

Osmanlı Devletinde Padişah ve Şehzade Eşleri

Osmanlı Devletinde Padişah ve Şehzade Eşleri

Osmanlı Devletinde Padişahların eşleri yani sultanlar çok fazla merak edilmektedir. En çok sorulan soru ise, padişah eşleri neden yabancı sorusu olmakta.  1520’lere kadar padişah ve şehzadeler, Anadolu beyliklerinin Türkmen prensesleri veya Balkanlar’ın Hıristiyan prensesleri...

Osmanlı Devletinde Valide Sultan Olmak

Padişah Kızları (Sultanlar) Kimlerdir?

Padişah veya şehzade kızı, yani baba tarafından Osman Gazi soyundan gelen Osmanlı imparatorluk prenseslerine 1453’den günümüze kadar “sultan” ve saygı-nezaket mübalağası olarak “sultan-efendi” denmiştir. İstanbul’un fethinden önce “hatun” denmiştir. Topkapı Sarayı sahilinden ve Yedikule...

Osmanlı Devleti Şehzade

Osmanlı Devletinde Veliaht ve Şehzadeler

Baba tarafından Osman Gazi’nin soyundan gelen prense, «şehzade» denmektedir ve şehzade imparatorluk prensidir. Babasının padişah olması şart değildir. Şehzade‘nin oğlu da şehzadedir ve bu husus, Avrupa hanedanlarında olduğu gibidir. Ancak tahta çıkan padişahların hepsi...

Osmanlı Devletinde Valide Sultan Olmak

Osmanlı Devletinde Valide Sultan Olmak

İmparatorluk protokolünde padişahın annesi, padişah tahta çıktığı zaman hayatta ise, 2.kişidir. İşgal ettiği mevkıe «makam-ı mehd-i ulya» denir. Tek imparatoriçe odur. Osmanlı düzeninde padişah zevceleri, imparatoriçe sayılmazlar. Valide Sultan, protokolde veliahttan öncedir, veliaht ancak...