Yenişehir ve Köprühisar’ın Fethi

Osman Bey Bilecik, Yar Hisar, ve İnegöl’ü aldıktan sonra İznik taraflarına daha rahat akın yapabilmek maksadıyla Bursa yakınlarındaki Yenişehir ve Köprühisar’ı fethetti. Yenişehir‘i ele geçirdikten sonra bu şehri yeniden inşa ederek beylik merkezini buraya...

Bilecik ve Yar Hisar’ın Fethi

Tarihi kaynaklar göstermektedir ki Harman Kaya tekfuru Köse Mihal ile Osman Bey arasında iyi bir münasebet vardı. Köse Mihal’in kızı evleneceği zaman Osman Bey, halı, kilim, yağ ve sürülerden oluşan bir hediyeyi Köse Mihal’e...

Karaca Hisar Kalesi’nin İkinci Fethi

Osman Bey, İnegöl ve Karaca Hisar kuvvetlerini İkizce’de mağlup ettikten sonra bu bölgede stratejik bir öneme sahip olan Karaca Hisar‘ı fethetmeye karar verdi. Öte taraftan Osman Bey’in her geçen gün biraz daha güçlenmesinden korkan...

İkizce Savaşı 1288

Osman Bey’in gün geçtikçe güçlenmesinden ve özellikle Kulaca Hisar’ı ele geçirmesinden hoşlanmayan İnegöl tekfuru Aya Nikola, komşusu Karaca Hisar tekfurunu Osman Bey aleyhine kışkırtmaya devam etti. Kısa bir süre sonra İnegöl tekfuru ile Karaca...

Kuluca Hisar’ın Fethi

Ermeni-beli savaşında şehit düşen yeğeninin intikamını almak isteyen Osman Bey, İnegöl’e bir iki fersah mesafede ve Emirdağı eteklerinde bulunan Kuluca Hisar’ı ele geçirmeye karar verdi. Bir gece İnegöl’e varan Osman Gazi Kulaca denilen bölgede...

Ermeni-beli Savaşı 1285

Osman Bey babasının ölümünden sonra idareyi ele alınca Ertuğrul Gazi’nin siyasetini takip ederek komşusu olan Bizans tekfurlarıyla iyi geçindi. Osmanlılar, Ertuğrul Bey devrinden beri yaylaya gittiklerinde ağır eşyalarını Bilecik Rum beyine bırakırlar, yayladan döndüklerinde...

Köse Mihal’in Affedilmesi

Osman bey, daha babası hayatta iken, kardeşi Gündüz Bey ile birlikte komşuları ve dostu olan İnönü Tekfurunu ziyarete gitmişti. Bu sırada Eskişehir tekfuru, yanına Harman-kaya tekfuru Köse Mihal‘i de alarak buraya gelmiş ve İnönü...

Karacahisar Kalesinin Fethi

Ertuğrul Bey Söğüt ve çevresine yerleştikten sonra Bizans hudutları üzerindeki kasaba ve köylere karşı bazı akınlar yapmaya başladı. İlk Osmanlı kaynaklarına göre Kayılar‘ın buradaki faaliyetleri şu şekilde gerçekleşmiştir. Sultan I. Alaaddin Keykubad ülkesinin batı...

Osmanlıların Anadolu’ya Gelişi

Türkiye Selçuklu Devleti’nin çökmeye yüz tuttuğu XIII. yüzyılın sonlarında Anadolu’da birçok Türk beyliği ortaya çıktı. Tarihte “Anadolu Beylikleri / Tavavif-i Müluk” adıyla anılan bu devletçiklerden biri de Osmanlı Beyliği‘dir. Bizans sınırlarına yakın bölgelerde kurulan...

Osman, Otman Bey Kimdir?

Osman Gazi ilk Osmanlı hükümdarıdır. Osmanoğulları sülalesi, Osmanlı hanedanı, al-i Osman’ın kurucusudur. Altı asırdan fazla bir süre yaşamış olan bir devlete adını vererek, resmi ve özel bütün işlemlere, haberleşme yazışmalarına ve anlaşmalarda “Osmanlı devleti“, “Osmanlı...