Klasik Dönem Osmanlı Ekonomisi

Osmanlı Devleti’nin klasik dönemini kurulduğu tarihten 17.yüzyıla kadar ki dönem olarak değerlendirebiliriz. Bu dönemde dünya ekonomisinin temeli tarımdı. Osmanlı Devleti’nin de ekonomik yapısı tarıma dayanıyordu. Osmanlı ekonomik anlayışının farkı burada değildi. Osmanlı Devleti’nin temel anlayış...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devletinde Ulû’l-Emre İtaat Anlayışı

Ulû’l-emr, halife-sultan ve onun vekilleri anlamına gelmektedir. Ulû’l-emre itaat ise, halife-sultana ve onun askerî-sivil memurlarına, kısaca devletin emirlerine itaat etmektir. Osmanlı Devleti’ndeki Müslümanlar dinî inançları gereği dinî hiyerarşinin en yüksek tepesinde olan Halife’ye, dünyevi...

Süleymaniye Camisi

Osmanlıda Eğitim Sistemi

Osmanlılarda eğitim, hem bireylere toplumun geçerli değerlerini ve bilgileri aktarma hem de bireyin iyi insan, iyi meslek sahibi olmasını ve kanunlara uymasını hedefleyen bir anlayışa sahipti. Osmanlıda Eğitim Sistemi‘ni yakından inceleyelim. Osmanlıda Mesleki Eğitim...

Osmanlı Askeri Teşkilatı

Osmanlı Askeri Teşkilatı ve Askeri Teşkilat Üyeleri

Temelleri kuruluş döneminde atılan Osmanlı ordu teşkilatı yükselme döneminde gelişimini sürdürmüş ve Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü olmasında önemli rol oynamıştır. Kapıkulu piyadeleri sınıfına bu dönemde top arabacıları, lağımcılar, humbaracılar ve bostancılar ilave olurken...

Osmanlı Devletinde Mahalle Mektebi

Osmanlı Devletinde Eğitim Sistemi Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti’nde hoşgörülü, sorumluluklarını bilen, kanunlara uyan, başkalarına saygılı ve çevresine yararlı kişiler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 17.yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nde Sıbyan mektepleri, medreseler, Acemi Oğlanları Birliği, Yeniçeri Ocağı, Enderun Mektebi, tekkeler, zaviyeler, loncalar önemli eğitim...