Category: En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

28 Eylül Notası

Trablusgarp Meselesinde 28 Eylül 1911 Notası

İtalya ise son diplomatik girişimlerini neticelendirmeye çalışmaktaydı. Bu bağlamda 26 Eylül tarihinde zaten daha önceki antlaşmalar çerçevesinde İtalya’nın Trablusgarp üzerindeki haklarını kabul etmiş olan Avusturya-Macaristan bu durumun Balkanlara sıçramaması teminatı verilerek ikna edildi. Daha sonra...

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşını Hazırlayan Etkenler

1510 yılında İspanyol işgaline uğrayan ve 1523 yılında da Saint Jean Şövalyeleri’nin eline geçen Trablusgarp 1551 yılında Osmanlı topraklarına dâhil edilmiştir. Bundan sonraki süreçte Trablusgarp Osmanlı Devleti‘nin Akdeniz’deki faaliyetlerinde bir merkez haline gelmiştir. Akdeniz’in...

Trablusgarp Savaşı

Osmanlı Toprağında Trablusgarp Savaşı

Millî birliğini sağladıktan sonra diğer Avrupa devletlerinin gerçekleştirmiş olduğu sömürgecilik faaliyetlerinden geri kalmak istemeyen İtalya, sömürge alanı olarak Tunus’u kendisine seçmişse de İngiltere ve Almanya’nın Tunus’u Fransa’ya ‘bahşetmeleri’ neticesinde Fransa’ya karşı mücadele edebilecek kadar...

İkinci Üç İmparatorlar Ligi

İkinci Üç İmparatorlar Ligi (1881)

Bismarck Avusturya-Macaristan ile yaptığı bu ittifakın Rusya tarafından bir tehlike olarak görülüp bu ittifakın içinde yer almasına neden olmasını istemekteydi. Rusya ilk başlarda bu ittifakı kendisine karşı yapılmış hissetse de aynen Bismarck’ın düşündüğü gibi...

Birinci Üç İmparatorlar Ligi

Birinci Üç İmparatorlar Ligi (1872)

Birinci Üç İmparatorlar Ligi, 1872 yılında Almanya, Avusturya-Macaristan ve Rusya arasında kurulan bu lig özellikle Almanya’nın Fransa’ya karşı gerçekleştirdiği ilk oluşumdur. Bu üç ülkeyi bir araya getiren unsurlara bakacak olursak; Avusturya-Macaristan’ın Rusya’nın yürütmüş olduğu...

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı Öncesi Durum

19.yy’ın ikinci yarısı itibariyle millî birliklerini tamamlayan İtalya ve Almanya Avrupa siyasî dengeleri içerisinde kendilerine bir yer edinmeye çalışmışlardır. Özellikle Almanya’nın Avrupa içi dengelerde oluşturduğu yeni koşullar Avrupa’nın I. Dünya Savaşı’na kadar olan süreçteki...

Ahmed Cevdet Paşa - Mecelle

I. Meşrutiyet (23 Aralık 1876-14 Şubat 1878)

I. Meşrutiyet Dönemi, meşrutiyet taraftarı olmayan Abdülaziz’in Jön Türkler tarafından tahttan indirilerek yerine V. Murad’ın tahta çıkarılması; ancak V. Murad’ın aydınların ve ilerici devlet adamlarının istediği reformları yapabilecek biri olmasına rağmen ruh sağlığı bozulduğu...

Ahmed Cevdet Paşa - Mecelle

Tanzimat Dönemi (3 Kasım 1839-23 Aralık 1876)

Tanzimat Fermanı, II. Mahmud zamanında hazırlanmış, ancak ölümü üzerine yerine geçen I. Abdülmecid (1839-1861) tarafından yayınlanmıştır. Osmanlı Devleti’nde yapılan yenilik hareketlerinin bir devamı niteliğini taşıyan ve devlet hayatının her alanına yenilik getirmeyi amaçlayan Tanzimat...