Category: En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

II. Mahmud

II. Mahmud Dönemi (1808-1839)

II. Mahmud‘un babası Sultan I. Abdülhamid’dir. II.Mahmud, daha tahta çıkmadan devletin içinde bulunduğu zorlukların farkındaydı. III. Selim idaresindeki devlet, bir yandan yeniçerilerle, bir yandan da Rus Savaşı’yla uğraşmak durumundaydı. III. Selim’in Kabakçı Mustafa isyânı...

Goben ve Breslau’ın Çanakkale’ye girişi

Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına Girme Nedenleri

I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı yöneticileri, bir yandan ülke güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alırken diğer yandan da devletin takip edeceği savaş politikasını belirlemeye çalışıyorlardı. I. Dünya Savaşı Başladığında Osmanlı Devleti: Tarafsızlığını ilan etti. Boğazları...

Düyûn-ı Umûmiye İdaresi binası

Düyun-ı Umumiye İdaresinin Kuruluşu

1854-1874 yılları arasında Osmanlı Devleti on beş defa borçlandı. Bu borçlanma 127 milyon Osmanlı altınıyken faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olduğu miktar 239 milyon Osmanlı altınıydı. Bu borçlanmalar, Avrupalı kredi kuruluşları için kârlı bir yatırımdı....

Kırım Savaşı (1853-1856) (temsilî)

Osmanlı Devletinde Dış Borçlar Sorunu

XIX. yüzyıla gelindiği zaman hızla artan askerî harcamalar devletin vergi toplama gücünün ötesine taşmıştı. Savaş harcamaları iç finans piyasalarının gücünün ötesinde kaynaklar gerektiriyordu. Osmanlı bürokrasisi dış borçlanma konusunda uzun süre tereddüt etti ancak 1853...