Category: Osmanlı Devleti Genel

II. Abdülhamit (temsilî)

İslamcılık Fikir Akımı ve Temsilcileri

İslamcılık fikrinin bir ideoloji hâline gelmesi XIX. yüzyılın sonlarında olmuştur. Tanzimat Fermanı’yla resmen başlayan Batılılaşma hareketine ve Batıcı yazarların İslamiyet aleyhine yazmış oldukları yazılara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlıcılık fikri önemini kaybedince İslamcılık...

Osmanlı Devleti Arması

Paris Barış Antlaşması (1856)

Rusya ile yapılacak barış görüşmeleri için 1856’de Fransa’nın başkenti Paris’te Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya ve Piyemonte bir araya geldi. Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa Avrupa devletleriyle bir kongreye eşit koşullarda katılıyordu. Kongrede...

Kırım Savaşı

Kutsal Yerler Sorunu

Semavi üç din (İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik) açısından kutsal bir yere sahip olan Kudüs, tarih boyunca önemini korumuştur. Hz. İsa’nın Hristiyanlığı yaydığı yer olması ve Hristiyanlara ait birçok kilise ve tören yerlerinin inşa edilmesi...

Osmanlı Devleti Arması

Hasta Adam

Çar Nikola, 9 Ocak 1853’te St. Petersburg’daki (Sen Petersburg) kışlık sarayında verilen bir baloda İngiliz Elçisi George Hamilton Seymour’a (Hemiltın Seymır) yaklaşarak şunları söyledi: “İngiltere için beslediğim duyguları bilirsiniz. Bence iki hükûmetin, yani İngiliz...