Category: Osmanlı Devletinde İsyanlar

Yeniçeri İsyanı (temsilî)

Yeniçeri İsyanları (İstanbul İsyanları)

XVII. yüzyılda İstanbul’da çıkan isyanlar genel olarak yeniçeriler tarafından çıkarılan isyanlardır. Kapı kulu ordusunun en kalabalık grubunu oluşturan yeniçeriler, padişahın merkezi otoritesini sağlamada önemli bir yere sahipti. Yeniçeri Ocağının bozulmaya başlaması, III. Murat Dönemi’nde...

Celali İsyanları (temsilî)

Celali İsyanları – Bozoklu Celal

Celali İsyanları, Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde başlamıştır. Bu isyanların, Celali İsyanları olarak adlandırılması Tokat ve çevresinde isyan eden Bozoklu Celal‘den gelmektedir. XVII. yüzyıla kadar devam eden Celali İsyanları kısa zamanda geniş bir taraftar kitlesine...