Category: Osmanlı Devleti Genel

Osmanlı Devleti Arması

Moğol Komutan Kara Börü Kimdir?

Börü kelime manası olarak kurt demektir. Vaktiyle Moğolların bir komutanına da Kara Börü denilirdi. Kara börü, çok cengaver bir Moğol komutanıydı. Takriben 12-13. yüzyıllar arasında yaşamış, Selçuklular ile Moğollar arasında iletişimi sağlamıştır. Kara börü,...

Kervansaray (Temsilî)

Osmanlıda Vakıf, Vakıflar ve Görevleri

İslam tarih ve medeniyetinde önemli bir hayır müessesesi olarak kabul edilen vakıf; bütün İslam ülkelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında son derece etkili olmuştur. Vakfın temelini insanlığa karşı şahsi ve vicdani sorumluluk hissi, iyilik,...

Esnaf ihtiyarları (Temsilî)

Osmanlıda Mesleki Eğitim ve Meslek Grupları

Osmanlı Devleti’nde vasıflı eleman ihtiyacı, küçük yaşta alınan çocukların Lonca Teşkilatı içerisinde yetiştirilmesiyle karşılanmıştır. Meslek öğrenmek üzere bir ustanın yanına çırak olarak verilen çocuklar önce kalfalığa sonra da ustalığa terfi ettirilmiştir. Esnaf arasında en...

Köylüler (Minyatür)

Osmanlıda Çifthane Sistemi Nedir?

Osmanlı Devleti, toprakları üzerinde feodal oluşumları engellemek istemiştir. Bu amaçla toprakların büyük kısmının mülkiyetini devlet elinde tutmuştur. Zaman içinde farklılıklar göstermekle birlikte Osmanlı Devletiʼnde toprakların yaklaşık %87’si mirî yani devletin toprağıdır. Peki milyonlarca kilometrekareyi...

Köylüler (Minyatür)

Osmanlı Toprak Sistemi – Toprak Mülkiyeti

Osmanlı toprak sisteminin temeli İslam toprak hukukuna dayanmaktadır. Osmanlı Devleti toprak sistemini oluştururken kendinden önceki Türk İslam devletlerinin toprak sisteminden yararlanmıştır. Bununla birlikte Osmanlılar, özellikle toprağın kullanımı konusunda Roma, Bizans ve eski İran gibi...

Osmanlı Dönemi saray mutfağı (Topkapı Sarayı)

Osmanlı Mutfağı – Türk Mutfağı

Türk mutfağı çeşit ve lezzet açısından olduğu kadar yiyecek hazırlama ve pişirme teknikleri, özel gün yemekleri, mutfak araç ve gereçleri açısından da çok zengindir. Osmanlı Devleti’nin gelişme ve büyümesine bağlı olarak Türk mutfağı da...

Şehzadelerin sünnet töreni (Minyatür)

Osmanlı Şehirlerinde Yaşam

Şehirlerdeki mahalle halkı; cami ve mescitlerin dışında kahvehane, bozahane gibi mekânlarda veya düzenlenen panayır ve şenliklerde bir araya gelmiştir. Türk toplumunda kaynaştırıcı bir özelliğe sahip olan bu mekân ve faaliyetler, bireyler arasında sosyal bağların...

Mahalle yaşantısı (Temsilî)

Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi

Osmanlı Devleti, fethettiği toprakları şenlendirerek Müslüman ve gayrimüslimlerin bir arada ve güvenle yaşamasını sağlamıştır. Gayrimüslimler için istimâlet başta olmak üzere uygulanan politikaların tamamı farklı unsurların birlikte yaşamasını kolaylaştırmıştır. Osmanlılar fethedilen bölgelerdeki Rum, Ermeni ve...