Category: Osmanlı Devletinde Şahsiyetler

Yanyalı Esad Efendi (Mehmet Esad)

Yanyalı Esad Efendi (Mehmet Esad) Kimdir?

XVIII. yüzyılın önemli bir düşünürü olan Mehmet Esad XVIII. yüzyılın ilk yarısında büyük bir üne kavuşmuştur. Devrin bilginleri tarafından Esad Hoca, Esad Efendi olarak anılmıştır. Yunanistan’ın Yanya şehrinde doğduğu için eserlerinde “Yanyavi’’ mahlasını kullanan...

Naima Efendi (Mustafa) - Temsili

Naima Efendi (Mustafa) Kimdir?

Naima, Osmanlı Devleti’nin ilk resmî tarihçisi, vakanüvisidir. 1655- 1716 yılları arasında yaşadı. Asıl ismi Mustafa’dır. Naima ise mahlasıdır. Naima Tarihi isimli eseri, içerik itibariyle olayları kronolojik bir sıra içerisinde nakleden geleneğe sıkı sıkıya bağlıdır....

Evliya Çelebi (Temsili)

Evliya Çelebi Kimdir?

Evliya Çelebi, 1611- 1685 yılları arasında yaşamış Türk tarihinin en önemli seyyahlarından biridir. Hayatı hakkında bilinenler seyahat hatıralarını topladığı on ciltlik muazzam eserine dayanır. Evliya Çelebi, medrese eğitiminin yanı sıra Evliya Mehmet Efendi’den hafızlık...