Hareket Ordusu

31 Mart Darbesi ve Sonuçları

23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı Osmanlı ülkesinde coşku ile karşılanmıştı ancak eski dönemin yüksek memurları ve alaylı subaylar kendilerine zarar geleceği düşüncesiyle oldukça rahatsız olmuşlardı. Meşrutiyet’in ilanında etkin bir rol oynayan İttihat ve...

II. Abdülhamit (temsilî)

İslamcılık Fikir Akımı ve Temsilcileri

İslamcılık fikrinin bir ideoloji hâline gelmesi XIX. yüzyılın sonlarında olmuştur. Tanzimat Fermanı’yla resmen başlayan Batılılaşma hareketine ve Batıcı yazarların İslamiyet aleyhine yazmış oldukları yazılara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlıcılık fikri önemini kaybedince İslamcılık...

II. Meşrutiyet ile Osmanlı Devleti’nde kurulan siyasi partiler

II. Meşrutiyet’in İlanı (24 Temmuz 1908)

II. Meşrutiyet’in ilanından önceki süreçte iç ve dış birçok olumsuzluk yaşanmıştır. Bu olumsuzlukların en büyüğü 1878 Berlin Antlaşması’yla Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın Osmanlı Devleti’nden ayrılmasıdır. Bunun yanında Kars-Ardahan-Batum’un Rusya’ya verilmesi, Kıbrıs’ın ayrı bir antlaşmayla...