Ermeni isyanlarından 1915 Van İsyanı

Ermeni Meselesi ve Tehcir (Zorunlu Göç) Kanunu

Batılı devletlerin Şark Meselesi kapsamında sahneye koydukları yeni oyun Ermeni Meselesi olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde kurulan millet sistemi içerisinde uzun yıllar boyunca Ermeniler, Osmanlı Devleti’nde huzur içinde yaşadılar. Osmanlı Devleti’nde “Millet-i Sadıka” adıyla...

Berlin Antlaşması’na göre Osmanlı sınırları (1878)

Berlin Kongresi (1878)

1878’de Almanya’nın başkenti Berlin’de Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya devletleri bir araya geldi. Kongreye katılan her devlet kendi şartlarını öne sürdü. Özellikle İngiltere’nin öne sürdüğü şartlar Osmanlı Devleti için beklenmedik...

Osmanlı Devleti Arması

Paris Barış Antlaşması (1856)

Rusya ile yapılacak barış görüşmeleri için 1856’de Fransa’nın başkenti Paris’te Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya ve Piyemonte bir araya geldi. Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa Avrupa devletleriyle bir kongreye eşit koşullarda katılıyordu. Kongrede...

Kırım Savaşı haritası (1853-1856)

Kırım Savaşı (1853-1856)

Osmanlı Devleti, Rumeli ve Anadolu’da Ruslara karşı yapılan savaşlarda başlangıçta başarılar elde etti. Rusya ise Batum’daki Osmanlı güçlerine yardım götüren ve fırtınadan dolayı Sinop’a sığınan Osmanlı donanmasını bir baskınla yaktı. Osmanlı tarihinde bu saldırı,...

Kırım Savaşı

Kutsal Yerler Sorunu

Semavi üç din (İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik) açısından kutsal bir yere sahip olan Kudüs, tarih boyunca önemini korumuştur. Hz. İsa’nın Hristiyanlığı yaydığı yer olması ve Hristiyanlara ait birçok kilise ve tören yerlerinin inşa edilmesi...

Osmanlı Devleti Arması

Hasta Adam

Çar Nikola, 9 Ocak 1853’te St. Petersburg’daki (Sen Petersburg) kışlık sarayında verilen bir baloda İngiliz Elçisi George Hamilton Seymour’a (Hemiltın Seymır) yaklaşarak şunları söyledi: “İngiltere için beslediğim duyguları bilirsiniz. Bence iki hükûmetin, yani İngiliz...

Yanyalı Esad Efendi (Mehmet Esad)

Yanyalı Esad Efendi (Mehmet Esad) Kimdir?

XVIII. yüzyılın önemli bir düşünürü olan Mehmet Esad XVIII. yüzyılın ilk yarısında büyük bir üne kavuşmuştur. Devrin bilginleri tarafından Esad Hoca, Esad Efendi olarak anılmıştır. Yunanistan’ın Yanya şehrinde doğduğu için eserlerinde “Yanyavi’’ mahlasını kullanan...