Osmanlı Devletinde Valide Sultan Olmak

Padişah Kızları (Sultanlar) Kimlerdir?

Padişah veya şehzade kızı, yani baba tarafından Osman Gazi soyundan gelen Osmanlı imparatorluk prenseslerine 1453’den günümüze kadar “sultan” ve saygı-nezaket mübalağası olarak “sultan-efendi” denmiştir. İstanbul’un fethinden önce “hatun” denmiştir. Topkapı Sarayı sahilinden ve Yedikule...

Osmanlı Devleti Şehzade

Osmanlı Devletinde Veliaht ve Şehzadeler

Baba tarafından Osman Gazi’nin soyundan gelen prense, «şehzade» denmektedir ve şehzade imparatorluk prensidir. Babasının padişah olması şart değildir. Şehzade‘nin oğlu da şehzadedir ve bu husus, Avrupa hanedanlarında olduğu gibidir. Ancak tahta çıkan padişahların hepsi...

Osmanlı Devletinde Valide Sultan Olmak

Osmanlı Devletinde Valide Sultan Olmak

İmparatorluk protokolünde padişahın annesi, padişah tahta çıktığı zaman hayatta ise, 2.kişidir. İşgal ettiği mevkıe «makam-ı mehd-i ulya» denir. Tek imparatoriçe odur. Osmanlı düzeninde padişah zevceleri, imparatoriçe sayılmazlar. Valide Sultan, protokolde veliahttan öncedir, veliaht ancak...

Ulema (İlmiye) Sınıfı

Ulema (İlmiye) Sınıfı

Ulema kelimesi veya kavramı, Müslüman bir ülkede toplumu dini bakımdan İslami ilkelere göre idare eden özerk bir sınıfı ifade eder. Bu anlamda ulemanın asıl vazifesi Tanrı’ya ve dine hizmet etmek, halkı eğitmektir. Ulema’nın halim-selim,...

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Devleti Tarih Yazıcılığı ve Tarih Yazıcılar

Osmanlı tarihi hakkında Osmanlılar tarafından yazılan ilk eser Ahmedî’nin İskendernâmesi’dir. Ahmedî eserini Ankara Savaşının akabinde tamamlayarak Yıldırım Bayezid’in oğlu Süleyman Çelebi’ye sunmuştur. İskendernâme’nin sonuna manzum ve muhtasar bir Osmanlı tarihi kısmı eklenmiştir (Ahmedî: 1999,...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devletinde Saltanat Alametleri

Hutbe: Cuma ve bayram namazları hutbesinde 1335’den 1556’ya kadar Padişahın adından önce ancak Kahire’deki Abbasi halifesinin adı anıldı. Osmanlı devleti sınırları içinde durum bu idi. 1516’dan 1922’ye ve 1924’e kadar ise imparatorluk sınırları içinde,...

Osmanlı Devletinin İlk Kağıt Parası

Klasik Dönem Osmanlı Ekonomisi

Osmanlı Devleti’nin klasik dönemini kurulduğu tarihten 17.yüzyıla kadar ki dönem olarak değerlendirebiliriz. Bu dönemde dünya ekonomisinin temeli tarımdı. Osmanlı Devleti’nin de ekonomik yapısı tarıma dayanıyordu. Osmanlı ekonomik anlayışının farkı burada değildi. Osmanlı Devleti’nin temel anlayış...