Prut Savaşı (temsilî)

Osmanlı – Rus İlişkileri

XVIII. yüzyıl başlarında güçlü bir devlet olma yolunda hızla ilerleyen Rusya’nın Orta Asya’ya yayılma siyaseti, Balkanlar’daki bütün Slavları bir bayrak altında toplama ideali (Panslavizm), sıcak denizlere inme gibi hedefleri vardır. Bu dönemde Rusya’nın başında...

XVI ve XVII. yüzyılda Garp Ocakları

Kürek Gücünden Rüzgar Gücüne Geçiş

Osmanlı Devleti donanmada Barbaros (Kızıl Sakal) Hayrettin Paşa Modeli’ni XVII. yüzyılın ortalarından itibaren terk ederek dönemin revaçta olan kalyon modeline geçiş yaptı. Kalyona geçiş bir anda olmayıp uzun görüşmeler, araştırmalar ve tartışmalar neticesinde gerçekleşti....

Kadırga (Temsili)

Osmanlı Donanmasında Revizyon

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet ile birlikte karaların yanında denizlerde de hâkimiyetini güçlendirmişti. Kanuni Sultan Süleyman ile başlayan süreçte Karadeniz ve Akdeniz’in dışında Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Afrika kıyılarında dönemin güçlü denizci devletleri olan...