Kırım Savaşı haritası (1853-1856)

Kırım Savaşı (1853-1856)

Osmanlı Devleti, Rumeli ve Anadolu’da Ruslara karşı yapılan savaşlarda başlangıçta başarılar elde etti. Rusya ise Batum’daki Osmanlı güçlerine yardım götüren ve fırtınadan dolayı Sinop’a sığınan Osmanlı donanmasını bir baskınla yaktı. Osmanlı tarihinde bu saldırı,...

Kırım Savaşı

Kutsal Yerler Sorunu

Semavi üç din (İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik) açısından kutsal bir yere sahip olan Kudüs, tarih boyunca önemini korumuştur. Hz. İsa’nın Hristiyanlığı yaydığı yer olması ve Hristiyanlara ait birçok kilise ve tören yerlerinin inşa edilmesi...

Osmanlı Devleti Arması

Hasta Adam

Çar Nikola, 9 Ocak 1853’te St. Petersburg’daki (Sen Petersburg) kışlık sarayında verilen bir baloda İngiliz Elçisi George Hamilton Seymour’a (Hemiltın Seymır) yaklaşarak şunları söyledi: “İngiltere için beslediğim duyguları bilirsiniz. Bence iki hükûmetin, yani İngiliz...

Yanyalı Esad Efendi (Mehmet Esad)

Yanyalı Esad Efendi (Mehmet Esad) Kimdir?

XVIII. yüzyılın önemli bir düşünürü olan Mehmet Esad XVIII. yüzyılın ilk yarısında büyük bir üne kavuşmuştur. Devrin bilginleri tarafından Esad Hoca, Esad Efendi olarak anılmıştır. Yunanistan’ın Yanya şehrinde doğduğu için eserlerinde “Yanyavi’’ mahlasını kullanan...

Naima Efendi (Mustafa) - Temsili

Naima Efendi (Mustafa) Kimdir?

Naima, Osmanlı Devleti’nin ilk resmî tarihçisi, vakanüvisidir. 1655- 1716 yılları arasında yaşadı. Asıl ismi Mustafa’dır. Naima ise mahlasıdır. Naima Tarihi isimli eseri, içerik itibariyle olayları kronolojik bir sıra içerisinde nakleden geleneğe sıkı sıkıya bağlıdır....

Evliya Çelebi (Temsili)

Evliya Çelebi Kimdir?

Evliya Çelebi, 1611- 1685 yılları arasında yaşamış Türk tarihinin en önemli seyyahlarından biridir. Hayatı hakkında bilinenler seyahat hatıralarını topladığı on ciltlik muazzam eserine dayanır. Evliya Çelebi, medrese eğitiminin yanı sıra Evliya Mehmet Efendi’den hafızlık...