Ulema (İlmiye) Sınıfı

Ulema (İlmiye) Sınıfı

Ulema kelimesi veya kavramı, Müslüman bir ülkede toplumu dini bakımdan İslami ilkelere göre idare eden özerk bir sınıfı ifade eder. Bu anlamda ulemanın asıl vazifesi Tanrı’ya ve dine hizmet etmek, halkı eğitmektir. Ulema’nın halim-selim,...

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Devleti Tarih Yazıcılığı ve Tarih Yazıcılar

Osmanlı tarihi hakkında Osmanlılar tarafından yazılan ilk eser Ahmedî’nin İskendernâmesi’dir. Ahmedî eserini Ankara Savaşının akabinde tamamlayarak Yıldırım Bayezid’in oğlu Süleyman Çelebi’ye sunmuştur. İskendernâme’nin sonuna manzum ve muhtasar bir Osmanlı tarihi kısmı eklenmiştir (Ahmedî: 1999,...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devletinde Saltanat Alametleri

Hutbe: Cuma ve bayram namazları hutbesinde 1335’den 1556’ya kadar Padişahın adından önce ancak Kahire’deki Abbasi halifesinin adı anıldı. Osmanlı devleti sınırları içinde durum bu idi. 1516’dan 1922’ye ve 1924’e kadar ise imparatorluk sınırları içinde,...

Osmanlı Devletinin İlk Kağıt Parası

Klasik Dönem Osmanlı Ekonomisi

Osmanlı Devleti’nin klasik dönemini kurulduğu tarihten 17.yüzyıla kadar ki dönem olarak değerlendirebiliriz. Bu dönemde dünya ekonomisinin temeli tarımdı. Osmanlı Devleti’nin de ekonomik yapısı tarıma dayanıyordu. Osmanlı ekonomik anlayışının farkı burada değildi. Osmanlı Devleti’nin temel anlayış...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devletinde Ulû’l-Emre İtaat Anlayışı

Ulû’l-emr, halife-sultan ve onun vekilleri anlamına gelmektedir. Ulû’l-emre itaat ise, halife-sultana ve onun askerî-sivil memurlarına, kısaca devletin emirlerine itaat etmektir. Osmanlı Devleti’ndeki Müslümanlar dinî inançları gereği dinî hiyerarşinin en yüksek tepesinde olan Halife’ye, dünyevi...