Osmanlıda Şehzade Eğitimi

Osmanlı Devletinde Şehzade Eğitimi

Şehzadelerin eğitimlerinin teorik kısmı sarayda başlamıştır. Dönemin önde gelen âlimleri şehzadeler için hoca olarak tutulurdu. Şehzadeler Arapça, Farsça öğrenirlerdi. Osmanlı şehzadeleri dönemin en ileri hocalarından eğitim almışlardır. Sarayın üçüncü avlusunda içoğlanlarla birlikte ata binme...

Harem Topkapı Sarayı

Haremden Evlenme Usulü Nasıldır?

Haremden Evlenme Usulü: Harem Osmanlı padişahlarının ailesiyle birlikte yaşadığı bölümdür. Sarayın esas bölümlerindendir. Harem ağaları Osmanlı hanedanının yaşadığı yerde görev yaptıkları için padişah ve valide sultanlarla yakın ilişki içinde olmuşlardır. Harem 16. yüzyıla kadar...

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Kanunnamesi Nedir?

Fatih Kanunnamesi: Yıldırım Bayezid’in oğulları Fetret Devri’nde on bir yıl birbirleriyle mücadele etmiştir. Kardeşler arasındaki taht kavgaları kardeş katlinin meşrulaşmasına zemin hazırlamıştır. II. Mehmed tahta çıktıktan sonra Osmanlı Devleti, Fetret Devri’nin sarsıntısını henüz atlatamamıştı....

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devletinde Yönetim

Osmanlı Devleti’nden önceki bütün Türk devletlerinde devlet başkanı seçiminde belirli bir sistem oluşturulmamıştır. Bu durum taht kavgalarının yaşanmasını beraberinde getirmiştir. Osmanlı veraset anlayışında “ülke hanedanın ortak malıdır” anlayışı hâkim olmuştur. Bu anlayış Osman Bey...

Osmanlı’da Enderun (Temsilî)

Osmanlı Devlet Yönetimi

Osmanlı Devleti, devlet yönetiminde eski Türk devletlerinin uyguladıkları töre ile İslam hukukunu benimsemiştir. Hükümdar devlet yönetiminde tek başına karar vermemiştir. Önemli meselelerde devlet adamlarının fikirlerinden faydalanmıştır. Osmanlı Devleti, Bursa ve Edirne’de birer saray yaptırmıştır....

Hint Deniz Seferleri (Temsilî)

Hint Deniz Seferleri ve Osmanlı Devleti

Coğrafi Keşifler ile Vasco de Gama’nın, Afrika’nın güneyini dolaşarak Hindistan’a ulaşması yeni ticaret yollarının bulunmasını sağlamıştır. Portekizliler sömürgecilik faaliyetlerine başlayarak Hindistan’da koloniler kurmuşlardır. Bununla birlikte Basra Körfezi ve Kızıldeniz gibi önemli su yollarının girişlerini...

Osmanlı Devletinde Denizcilik

Osmanlı Devletinin Donanma Gücü

Osmanlı Devleti kurulduğu dönemde deniz gücüne sahip değildi. Sınırların genişlemesiyle birlikte topraklarını korumak ve denizlerde fetihler yapabilmek amacıyla donanmanın varlığına ihtiyaç duyuldu. Karesioğulları Beyliği’nin alınmasıyla birlikte Osmanlı Devleti donanmaya sahip oldu. Donanmanın geliştirilmesi için...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Siyasetinin Etkileri

Roma Katolik Kilisesi’ne Karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın Himaye Edilmesi: Osmanlıların Balkanlarda görünmesi ile birlikte Ortodoks halk, papalıkla Macar Krallarının Katoliklik propagandasından ve onlara mezhep değiştirmeleri için yapılan baskıdan kurtulmuştur. Devlet, Ortodoks Kilisesi’ne karşı koruyucu...