Selçuklu Devleti Varisi Osman Bey

Selçuklu Devleti, Anadolu’da meşruiyetin sembollerinden bir tanesidir, çünkü beylikler ancak söz konusu devletin izniyle orada yerleşebiliyor ve onun adıyla fetih hareketlerinde bulunmaktaydılar. Selçuklu Develeti’nin, Anadolu’daki hâkimiyeti Kösedağ Savaşı’ndan sonra iyice sarsıldı ve 1308 yılında...

Osmanlı Devleti’nde Hukuk Sistemi

Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi iki temele dayanıyordu. Biri Şer’i Hukuk, diğeri Örfi Hukuk’tur. Bunlardan Şer’i Hukuk kaynağını Kur’an ve hadislerden alırdı. Örfi Hukuk ise, töre ve padişah fermanlarına dayanıyordu. Şer’i kanunlar her alanda hüküm...