Osmanlı Türkçesi ile yazılmış levha

Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Eserler

Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Çeşitli Eserler Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Kitaplar Hat sanatının böylesine itibar bulmasının asıl kaynağı ve sebebi Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an’ın önceleri parşömen daha sonra kağıt üstüne muhtelif hat nevileriyle yazılmış sayısız...

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi Bilmenin Önemi

Osmanlı Türkçesi Bilmek Neden Önemlidir? Türkçenin tarihî devirleri içinde bin yıllık bir geçmişi olan Osmanlı Türkçesi, atalarımızın yüzyıllar boyunca ortaya koydukları kültürel eserlere doğrudan ulaşmanın önemli bir yolu, geçmişle gelecek arasında kültürel bağlar kuran...

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi Nedir? Nasıl Okunur?

Osmanlı Türkçesi Nedir? Osmanlı Türkçesi, Kur’an harfleriyle okunup yazılan Türkçedir. Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra İslam medeniyetinin bir parçası olan Kur’an harfleriyle de tanışmış; yüzyıllarca sanat, edebiyat, din, tarih, tıp, hukuk, iktisat vb. pek...

Osmanlı Devletinde Vergi Sistemi

Osmanlı Devleti’nde vergi almaya “cevaz” veren, yani vergiyi haklı kılan, hukuki dayanak, özellikle 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanına kadarki dönemde İslam hukuku, yani “şeriat” idi. Bu düşünüşle alınan “şer’i vergiler” (tekalif-i  şer’iye) Devlet harcamalarının esas...

Osmanlıda Taşra Yönetiminin Bozulması

Taşra Yönetiminin Bozulması Yüzyıllarca amacına uygun bir biçimde işleyen Osmanlı taşra yönetimi İmparatorluğun duraklama ve gerileme dönemlerinde merkezi yönetim gibi temelinden sarsılarak uzun süreli bir çözülme sürecine girmiştir. Bu dönemlerin en belirgin niteliği, merkezi...

Osmanlıda Merkezi Yönetimin Bozulması

Merkezi Yönetimin Bozulması Uzun yüzyıllar boyu kurumlaşarak geniş ve karmaşık bir İmparatorluğun gereksinmelerini karşılamış olan bu yönetim sistemi, Osmanlı toplumunun yapısal değişmelere uğrayarak çözülmesiyle birlikte uzun bir bozulma sürecine girmiştir. 16. yüzyılın 2. yarısından başlayarak...

Osmanlıda Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler (Topluluk Yönetimleri) Osmanlı İmparatorluğunda kent ve kasabaların ayrı bir hukuksal varlığı ve kişiliği söz konusu olmamıştır. İstanbul dışında büyük – küçük tüm topluluk yada yerleşmeler taşra sayılarak salt merkezi yönetimin taşra örgütlenmesi...