İkizce Savaşı 1288

Osman Bey’in gün geçtikçe güçlenmesinden ve özellikle Kulaca Hisar’ı ele geçirmesinden hoşlanmayan İnegöl tekfuru Aya Nikola, komşusu Karaca Hisar tekfurunu Osman Bey aleyhine kışkırtmaya devam etti. Kısa bir süre sonra İnegöl tekfuru ile Karaca...

Ermeni-beli Savaşı 1285

Osman Bey babasının ölümünden sonra idareyi ele alınca Ertuğrul Gazi’nin siyasetini takip ederek komşusu olan Bizans tekfurlarıyla iyi geçindi. Osmanlılar, Ertuğrul Bey devrinden beri yaylaya gittiklerinde ağır eşyalarını Bilecik Rum beyine bırakırlar, yayladan döndüklerinde...

Köse Mihal’in Affedilmesi

Osman bey, daha babası hayatta iken, kardeşi Gündüz Bey ile birlikte komşuları ve dostu olan İnönü Tekfurunu ziyarete gitmişti. Bu sırada Eskişehir tekfuru, yanına Harman-kaya tekfuru Köse Mihal‘i de alarak buraya gelmiş ve İnönü...

Karacahisar Kalesinin Fethi

Ertuğrul Bey Söğüt ve çevresine yerleştikten sonra Bizans hudutları üzerindeki kasaba ve köylere karşı bazı akınlar yapmaya başladı. İlk Osmanlı kaynaklarına göre Kayılar‘ın buradaki faaliyetleri şu şekilde gerçekleşmiştir. Sultan I. Alaaddin Keykubad ülkesinin batı...

Osman, Otman Bey Kimdir?

Osman Gazi ilk Osmanlı hükümdarıdır. Osmanoğulları sülalesi, Osmanlı hanedanı, al-i Osman’ın kurucusudur. Altı asırdan fazla bir süre yaşamış olan bir devlete adını vererek, resmi ve özel bütün işlemlere, haberleşme yazışmalarına ve anlaşmalarda “Osmanlı devleti“, “Osmanlı...