İki Osmanlı Devrimi (1876 – 1908)

XIX. yy.’ın son çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu daha çok muhalifleri jurnallemeye yarayan Avrupa’nın en geniş telgraf şebekelerinden birine ve yine muhalifler için Abdülhamid’in zehirli kahvesine sahip olmakla birlikte bu ve diğer baskıcı önlemler oldukça yoğun...

Osmanlı Devletinde Hükümdar

Osmanlılar; önceki Türk devletlerinde olduğu gibi hâkimiyetin ilahi bir güçle kendi ailelerine verildiği anlayışına sahiptiler. Hâkimiyetin sahibi olan hükümdarın ölümü sonrasında yerine kimin geçeceği yazılı bir kanuna dayanmıyordu. Hanedan üyesi olan her şehzadenin tahta...

Osmanlı Devlet Anlayışı

Tarihin en önemli devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti sahip olduğu devlet anlayışı ve kurmuş olduğu devlet teşkilatı sayesinde altı asır geniş bir coğrafyaya hükmetmiştir. Bu başarıda Osmanlıların, kendinden önceki Türk-İslam devletlerinin her alandaki teşkilatlanmalarını...