Trablusgarp Savaşı İlanı ve Sonrası

İtalya 28 Eylül’de vermiş olduğu notanın süresinin dolmasını beklemeden 29 Eylül’de Osmanlı’ya karşı savaş ilan ettiğini Osmanlı hükümetine iletmiştir. Savaş ilanı mektubu kendisine verilen Sadrazam Hakkı Paşa bunun ardından istifa etmiş ve yerine daha...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devletinde Propaganda Faaliyetleri

Propaganda, bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimsetme veya yayma amacıyla söz, yazı gibi yollarla gerçekleştirilen çalışmadır. Bu çalışmayı üstlenen kişiye, propagandacı denilir(TDK Sözlük,1998:1827). Bu propagandist yaklaşımlar özellikle; dini, siyasi, ekonomik alanlarda öne...

Osmanlı Devletinde Millet Sistemi

Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi

İstanbul’un fethinden önce Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlere, İslam hukukuna göre muamele edilmiştir. İstanbul’un fethinden sonra ise İslam hukuku açısından bir değişiklik yapılmamakla birlikte biraz daha farklı bir uygulamaya gidilerek millet sistemi oluşturulmuştur. İslâm hukukuna göre...