3'TE 3 TARİH

Osmanlı Devleti’nde Şehzade Öğretmenlerine Ne Ad Verilir?

Osmanlı Devleti’nde Şehzade Öğretmenlerine Ne Ad Verilir? sorusu 08 Kasım 2018 tarihinde TRT ekranlarında yayınlanan 3’Te 3 Tarih yarışmasında soruldu. Yarışmanın sunucusu Engin Altan DÜZYATAN’ın yarışmacıya yönelttiği sorunun cevabı aşağıdadır. Osmanlı Devleti’nde Şehzade Öğretmenlerine Ne...

3'TE 3 TARİH

Osmanlı Padişahlarından Hangisi İstanbul’u Kuşatmamıştır?

Osmanlı Padişahlarından Hangisi İstanbul’u Kuşatmamıştır? sorusu 08 Kasım 2018 tarihinde TRT ekranlarında yayınlanan 3’Te 3 Tarih yarışmasında soruldu. Yarışmanın sunucusu Engin Altan DÜZYATAN’ın yarışmacıya yönelttiği sorunun cevabı aşağıdadır. Osmanlı Padişahlarından Hangisi İstanbul’u Kuşatmamıştır? sorusunun...

Kervansaray (Temsilî)

Osmanlıda Vakıf, Vakıflar ve Görevleri

İslam tarih ve medeniyetinde önemli bir hayır müessesesi olarak kabul edilen vakıf; bütün İslam ülkelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında son derece etkili olmuştur. Vakfın temelini insanlığa karşı şahsi ve vicdani sorumluluk hissi, iyilik,...

Esnaf ihtiyarları (Temsilî)

Osmanlıda Mesleki Eğitim ve Meslek Grupları

Osmanlı Devleti’nde vasıflı eleman ihtiyacı, küçük yaşta alınan çocukların Lonca Teşkilatı içerisinde yetiştirilmesiyle karşılanmıştır. Meslek öğrenmek üzere bir ustanın yanına çırak olarak verilen çocuklar önce kalfalığa sonra da ustalığa terfi ettirilmiştir. Esnaf arasında en...

Köylüler (Minyatür)

Osmanlıda Çifthane Sistemi Nedir?

Osmanlı Devleti, toprakları üzerinde feodal oluşumları engellemek istemiştir. Bu amaçla toprakların büyük kısmının mülkiyetini devlet elinde tutmuştur. Zaman içinde farklılıklar göstermekle birlikte Osmanlı Devletiʼnde toprakların yaklaşık %87’si mirî yani devletin toprağıdır. Peki milyonlarca kilometrekareyi...

Köylüler (Minyatür)

Osmanlı Toprak Sistemi – Toprak Mülkiyeti

Osmanlı toprak sisteminin temeli İslam toprak hukukuna dayanmaktadır. Osmanlı Devleti toprak sistemini oluştururken kendinden önceki Türk İslam devletlerinin toprak sisteminden yararlanmıştır. Bununla birlikte Osmanlılar, özellikle toprağın kullanımı konusunda Roma, Bizans ve eski İran gibi...