Koçi Bey (temsilî)

Osmanlı Devleti’nde Layihalar

Layiha, Osmanlı Devleti bürokrasisinde taslak veya rapor türü belgelere verilen addır. Özellikle XVII. yüzyıldan itibaren devlet düzeninde açığa çıkan olumsuzlukların giderilmesi için tavsiye niteliğindeki görüş metinleridir. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan iç isyanlar, savaşlardaki...

Osmanlı Devleti’nde Ekber ve Erşed Sistemi

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren padişahlık ile yönetiliyordu. Padişahlık babadan oğula geçmekteydi. Şehzadeler, yönetimde tecrübe kazanması amacıyla yetiştirilmek için sancaklara gönderilirdi. Şehzadelerin sancaklarda siyasi güç kazanmalarını engellemek ve merkezî otoriteyi güçlendirmek için I. Ahmet Dönemi‘nde...

Yeniçeri İsyanı (temsilî)

Yeniçeri İsyanları (İstanbul İsyanları)

XVII. yüzyılda İstanbul’da çıkan isyanlar genel olarak yeniçeriler tarafından çıkarılan isyanlardır. Kapı kulu ordusunun en kalabalık grubunu oluşturan yeniçeriler, padişahın merkezi otoritesini sağlamada önemli bir yere sahipti. Yeniçeri Ocağının bozulmaya başlaması, III. Murat Dönemi’nde...

Celali İsyanları (temsilî)

Celali İsyanları – Bozoklu Celal

Celali İsyanları, Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde başlamıştır. Bu isyanların, Celali İsyanları olarak adlandırılması Tokat ve çevresinde isyan eden Bozoklu Celal‘den gelmektedir. XVII. yüzyıla kadar devam eden Celali İsyanları kısa zamanda geniş bir taraftar kitlesine...

XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Savaş Ekonomisi

XVI. yüzyılın ikinci yarısından başlayan ekonomik bunalım, XVII. ve XVIII. yüzyıl Osmanlı ekonomi yapısını derinden sarsan sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Savaş teknolojisindeki gelişim, ateşli silahlarla donatılmış ve devamlı maaş alan merkezî piyade ordularının önemini arttırmıştır....

Yeniçeri askerleri (temsilî)

Osmanlı Ordusunun Finansı İçin Alınan Tedbirler

Yeni Çağ’da merkantilist ekonomi modelinin etkisiyle Osmanlı Devleti‘nin toprak düzeninde ve savaş yapısında birtakım dönüşümler yaşandı. Avrupa ülkelerinin ekonomik çıkarları gereği ithalatı kısıtlayan ve ihracatı arttırmayı hedefleyen bir model izlemesi söz konusuydu. Avrupa’ya getirilen...