Padişah Hocası Ne demektir?

Padişah Hocalığı – Osmanlıda Padişah Hocası

Padişah hocasının resmi görevliler arasındaki yeri tartışmalı bir konudur. Fâtih Sultan Mehmed’in hazırlattığı Kanunname-i Al-i Osman’da padişah hocasının “ulemanın serdarı” olduğu belirtilmiştir. Padişah hocasının, Şeyhülislam ile aynı lakapları kullanacağı, vezirlerin üstünde yer alacağı ve...

Nakibüleşraf Nedir?

Nakibüleşraf Kurumu Kuruluşu (1400)

Osmanlı ilmiye teşkilatında farklı bir yere sahip olan Nakibüleşraflık, Yıldırım Bayezid devrinde (802/1400) Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan seyyid ve şeriflerin işleriyle ilgilenmek üzere kurulmuştu. İlk olarak bu görevi üstlenen Seyyid Ali Nattâ’ ve oğlu...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devleti mi, Osmanlı İmparatorluğu mu?

Osmanlı belgelerine ve Osmanlılar zamanında yazılmış ve basılmış olan eserlere baktığımızda “Osmanlı İmparatorluğu” (Osmanlı Türkçesinde: lmparatoriye-i Osmaniyye) ibaresine HİÇ RASTLAMIYORUZ. Görüyoruz ki; Osmanlılar, siyasi içtimai müesseselerine Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye “Yüce Osmanlı Devleti” demektedirler. Aynı...