Osmanlı Toplum Yapısı

OSMANLI TOPLUM YAPISININ TEMEL DAYANAKLARI “Toplum hayatının oluşması ve sağlıklı işleyebilmesi için Allah insanları farklı kabiliyetlerde yaratmıştır. Her toplum üyesinin, kendi kabiliyeti ve bilgi birikimine göre iş yapması ve emeğine uygun bir gelire sahip...

İstanbul’un Fethi 1453

İstanbul’un Fethi İstanbul’un Fethi 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilmiştir. Roma İmparatorluğu’nun doğu ve batı olarak ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul, bir süre sonra Ortodoks dünyasının merkezî hâline geldi....

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Kayılar, nüfus bakımından en büyük Türk topluluğu olan Oğuzların bir koludur. Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyundan gelen Kayı boyunun simgesi, iki ok arasında bulunan ok ve yaydır. Kayı sözcüğü ise güçlü, kuvvetli anlamına gelmektedir. Osmanlı...