Skip to content
Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in ailesi de Kayı boyundandır. Malazgirt Savaşı’ndan sonra diğer Türk boylarıyla birlikte Anadolu’ya göç eden Kayılar ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesi’ne geldiler.