"Enter"a basıp içeriğe geçin

1532 – Osmanlı Devletinde Almanya Seferi

Avusturya Arşidükü Ferdinand’ın, ağabeyi Şarlken’e güvenerek Macaristan üzerinde hak iddia etmeye devam etmesi üzerine Kanuni, 1532’de Şarlken üzerine yürümüştür. Alman Seferi olarak bilinen bu seferde Şarlken, Osmanlı ordusunun karşısına çıkmamıştır.

Kanuni doğrudan Viyana’yı hedeflemeyen bu askerî harekâtıyla Macar topraklarındaki Osmanlı hâkimiyetini sağlamlaştırmayı ve Şarlken’e gözdağı vermeyi amaçlamıştır. Osmanlılar, bu seferde Şarlken’in ordusunu kendi şartları altında bir savaşa mecbur etme taktiği izlemiştir. Fakat Şarlken, savunma amaçlı bir ordu topladığı için Osmanlı ordusunun karşısına çıkmamıştı.

Osmanlılar, bu sefer sonucunda Slovenya ve Hırvatistan’daki bazı şehir ve kasabaları ele geçirmiştir. Alman Seferi sonucunda Osmanlı Devleti’nin istediği şartlarda 1533 İstanbul Antlaşması yapılmıştır.

Ferdinand (Temsilî)
Ferdinand (Temsilî)

Osmanlı diplomasisinin bir başarısı olan bu antlaşmaya göre Ferdinand, Macaristan topraklarında iddia ettiği haklardan vazgeçmiş ve Jan Zapolya’yı Osmanlı vasalı olarak tanımıştır. Kanuni, Ferdinand’ın Kuzey Macaristan’daki hâkimiyetini kabul etmiş ancak Osmanlıların hak iddia ettiği bölgeler için Avusturya’nın vergi ödemesi hükme bağlanmıştır. Protokolde Avusturya Arşidükü Ferdinand, Osmanlı sadrazamına eşit kabul edilmiştir. Antlaşma belirli bir süre ile sınırlandırılmamış, Ferdinand antlaşmaya uyduğu sürece bu antlaşma yürürlükte kalmıştır.

Alman Seferi (Gravür)
Alman Seferi (Gravür)

Macar Kralı Zapolya’nın ölümüyle Ferdinand, bütün Macaristan’ı ilhak etmek üzere harekete geçmiştir. Macar meselesine kesin olarak son vermek isteyen Kanuni, 1541’de yeniden sefere çıkmış ve Alman kuvvetlerini ani bir baskınla dağıtmıştır. Bu galibiyet sonrası Budin, beylerbeylik merkezi yapılmıştır.

Ferdinand (Temsilî)
Ferdinand (Temsilî)

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1547, 1562, 1566, 1568 ve 1576 yıllarında siyasi, askerî ve ekonomik antlaşmalar imzalanmıştır. XVI. yüzyılda yapılan bu antlaşmaların tamamında üstün olan Osmanlı Devleti, antlaşma şartlarını ve süresini belirleyen taraf olmuştur. Avusturya ise şartları belirlenen bu antlaşmaları kabul etmek zorunda kalmıştır.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir