"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ankara Savaşı

Batı’daki durumunu 1396 Niğbolu Zaferi ile kuvvetlendirmiş olan Yıldırım Bayezid, yönünü İstanbul’a çevirmiş ve Bizans’ı ortadan kaldırmak üzere harekete geçmiştir. 1393’te Bağdatʼı alarak buradaki Celâyirlilere son veren Timur; İran, Kafkasya ve Azerbaycanʼı ele geçirerek topraklarını batı yönünde genişletmiştir. Timur, Celâyirli ve Karakoyunlu Devletiʼnin topraklarını ele geçirince Celâyir Hükümdarı Ahmet ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf, Yıldırım Bayezidʼe sığınmıştır.

Yıldırım Bayezid (Temsilî)
Yıldırım Bayezid
(Temsilî)

1400 yılında Anadoluʼya giren Timur, Sivasʼı işgal ederek yağmalamıştır. Memlûkluların iç karışıklıklar içinde bulunmasından istifade eden Timur, güneye yönelerek Suriyeʼyi topraklarına katmış ve Bağdat üzerinden Tebrizʼe geri dönmüştür. Sivasʼın yağmalanmasından sonra Timur ile Yıldırım Bayezid’in arası açılmıştır. Ankara Savaşı’nın sebeplerinden birisi de Yıldırım Bayezid’in Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlarken topraklarını aldığı beylerin Timur’a sığınmasıdır. Suriye Seferi sırasında, Yıldırım Bayezidʼe gönderdiği mektuplarda Timur; Yıldırım Bayezid’den kendi hâkimiyetini tanımasını, Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusufʼun kendisine teslim edilmesini, şehzadelerden birinin rehine olarak kendisine gönderilmesini ve Anadolu beylerinden alınan toprakların eski sahiplerine geri verilmesini istemiştir. Timurʼun isteklerini Yıldırım Bayezidʼin reddetmesi üzerine Timur,büyük bir ordu ile Anadoluʼya girmiş, Ankaraʼya kadar ilerlemiştir.

Timur’un Anadolu’ya gelişi  (Minyatür)
Timur’un Anadolu’ya gelişi
(Minyatür)

Osmanlı ordusu bu gelişmeler üzerine harekete geçmiş ve Ankara yakınlarındaki Çubuk Ovasıʼnda iki ordu savaş düzeni almıştır. Yıldırım Bayezid’in ordusunda Kapıkulu askerlerinin yanında, Sırp kuvvetleri, Ulahlar ve ele geçirilen Anadolu beyliklerinin kuvvetleri ile az miktarda Tatar kuvveti bulunuyordu. Bu savaşta Timur adına fark yaratan unsur ise ordusunda eğitimli savaş fillerinin bulunmasıdır.

Türkmen beyliklerinin askerleri savaş sırasında eski beylerinin Timur tarafında olduğunu görünce saf değiştirmiştir. İki ordu arasında yapılan savaşı 28 Temmuz 1402’de Timur kazanmıştır. Yıldırım Bayezid esir düşmüş ve Akşehir’de vefat edene kadar esaret altında kalmıştır.9 Mart 1403’te vefat eden Yıldırım Bayezid’in nasıl vefat ettiği tartışmalı bir konudur. Birçok tarihçi, ateşli humma hastalığından öldüğünü belirtmektedir.

Yıldırım Bayezid’in esareti (Temsilî)
Yıldırım Bayezid’in esareti
(Temsilî)

Ankara Savaşı sonucunda Timur, Türk beyliklerine eski topraklarını geri vermiş ve böylece Anadolu Türk birliği bozulmuştur. Bu savaşın en önemli sonuçlarından birisi de Bizans İmparatorluğu’nun bir müddet daha yaşaması ve İstanbul’un Fethi’nin yarım asır gecikmiş olmasıdır. Ayrıca Osmanlıların Balkanlarda yaptığı fetihler durmuş, Osmanlı Devleti’nin sınırları 1389’daki hâline geri dönmüştür. Yıldırım Bayezidʼin oğulları arasında başlayan taht kavgaları nedeniyle Osmanlı Devleti, Fetret Devri’ne girmiştir.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir