"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ankara Savaşı’ndan Sonra Timur’un Yürüttüğü Osmanlı Siyaseti

Timur’un maksadı büyük ve kuvvetli bir Osmanlı Devletinin yerine kendisinin yüksek hâbeyliği vücuda getirmek olduğundan Anadolu beylerine ait yerleri Osmanlılardan alıp eski sahiplerine verdikten sonra geriye kalan Osmanlı ülkesini de Bayezid’in dört şehzadesine vermiş ve bunlardan her birisine kendisine tâbi hükümdarlık alâmeti olarak kemer, külah ve hil’at göndermiş ve şehzade Mustafa Çelebi’yi de beraberinde Semerkand’a götürmüştür.

Timur, Edirne’de bulunan Emir Süleyman Çelebi’ye Rumeli’deki yerleri verip onu o tarafın hükümdarı yaparak Süleyman’ın elçisi olan kazasker Şeyh Ramazan’la kendisine tabî hükümdarlık alâmeti olarak yukarıda adı geçen külah vesair şeyleri yollamıştır 493. Diğer şehzadelerden İsa Çelebi Balıkesir ve Bursa’da Mehmed Çelebi Amasya’da ve Musa Çelebi de İsa’yı Bursa’dan çekilmeye mecbur ederek Bursa’da Timur’un al damgasıyla hükümdar olmuşlardır.

İşte Timur’un bu suretle Osmanlı ülkesini şehzadeler arasında taksim etmesi on bir sene süren ve tarihlerde Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasından dolayı Saltanat fasılası denilen ve kanlı hâdiselerle dolu bir devrin açılmasına ve fütuhatın durmasına ve İstanbul İmparatoru’nun türlü entrikalarla bu durumu körüklemesine sebep olmuş ve bu suretle Timur’un maksadı da husule gelmiştir. Ankara muharebesi ve bunun neticesinde bir daha kalkınamaması planıyla Osmanlı Devletini parçalaması bu devlet için mühim ve pek ağır bir darbe olmuştur.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir