"Enter"a basıp içeriğe geçin

Bilecik ve Yar Hisar’ın Fethi

Tarihi kaynaklar göstermektedir ki Harman Kaya tekfuru Köse Mihal ile Osman Bey arasında iyi bir münasebet vardı. Köse Mihal’in kızı evleneceği zaman Osman Bey, halı, kilim, yağ ve sürülerden oluşan bir hediyeyi Köse Mihal’e gönderdi.

Osman Bey’in yüklü hediyelerini gören diğer tekfurlar; “Görünen o ki Osman, az zamanda burada hiçbirimizi bırakmayacak. Tedbir alalım ve tez zamanda Osman’ı öldürelim” dediler.

Tekfurlar bu amaçlarını Bilecik tekfuruna iletmişler ve yakında Yar Hisar tekfurunun kızıyla düğün yapacak olan Bilecik tekfurunun düğüne Osman Bey’i de davet etmesini istemişler. Bilecik tekfuru Osman Bey’e dost görünerek onu düğüne davet etmiş, Osman Bey’de daveti kabul etmişti.

Harman Kaya tekfuru Köse Mihal bu durumu öğrenince Osman Bey’e iletmiş ve Osman Bey kendisine tuzak kurulduğundan haber olmuştu. Osmanlılar her sene yaylaya çıkarken eşyalarını Bilecik tekfuruna emanet eder, yayladan dönünce de türlü hediyeler vererek eşyalarını geri alırlardı. Osman Gazi, Bilecik tekfuruna birini göndererek, her sene olduğu gibi bu sene de eşyalarının bir kısmını kaleye bırakmak için izin istedi. Bilecik tekfuru Osman Gazi’nin teklifini sevinerek kabul etti. Osman Gazi yüklerini, kadın kılığına girmiş kırk yiğitle kaleye gönderdi. Yiğitler, kale halkının çoğu, kale dışındaki Çakır Pınarı denen yere ziyafete gittiğinden, kaleyi bomboş buldular. Hemen kaleyi zaptettiler.

Osman Gazi, adamlarının bir kısmını yol üstünde pusu kurmaları için bıraktı. Kendisi az kimse ile ziyarete vardı. Bir müddet sonra, kalenin alındığı gizlice bildirilince ziyafet sofrasından kalkıp beraberindekilerle pusu kurduğu yere doğru kaçmaya başladı. Gayrimüslimlerde hemen peşinden gittiler. Osman Gazi pusu kurduğu yeri geçince dönüp kafirlere önden, pusudakiler de arkadan hücum ettiler. Buradaki kafirlerin çoğu öldürüldü, çok az bir kısmı ise kurtuldu.

Osman Gazi vakit kaybetmeden Yar Hisar kalesine vardı ve kaleyi alarak karşı gelenleri kılıçtan geçirdi. Kalede bulunan gelini (Yar Hisar tekfurunun kızı) ve kale ileri gelenlerinden bir çoğunun kızlarını esir aldılar. Osman Bey, gelini oğlu Orhan Bey’e nikahladı. Gelinin ismi Nilüfer hatun oldu. Nilüfer Hatun, Sultan Murad ve Süleyman Paşa’nın annesidir. Nilüfer Hatun, Bursa yakınlarında bir nehrin üzerine köprü yaptırmıştır ve bu nehir hala Nilüfer diye anılır.

Osman Bey, böylece Bilecik ve Yar Hisar kalelerini fethetti. Bu hadisenin ardından Osman Bey, Aygud Alp’i İnegöl’e gönderdi. Kendisi de askerleriyle varıp İnegöl civarını yağmaladı, hisarını kuşattı. Bir müddet sonra İnegöl kalesini de fethetti ve kalenin tekfuru ile birlikte ileri gelenlerini esir etti. İnegöl tekfuru müslümanlara çok eziyet eden birisiydi, Osman Bey tekfurun ve kalenin önde gelenlerinin öldürülmesini emretti. Kalede bulunan ganimetlere de el koydu ve gazilere paylaştırdı.

Tarihi kaynaklarda bu fetihlerin tarihleri konusunda fikir ayrılığı olsa da genel kanı fetihlerin hicri 699 (1299 – 1300) tarihinde yapıldığıdır.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir