"Enter"a basıp içeriğe geçin

Birinci Üç İmparatorlar Ligi (1872)

Birinci Üç İmparatorlar Ligi, 1872 yılında Almanya, Avusturya-Macaristan ve Rusya arasında kurulan bu lig özellikle Almanya’nın Fransa’ya karşı gerçekleştirdiği ilk oluşumdur.

Bu üç ülkeyi bir araya getiren unsurlara bakacak olursak; Avusturya-Macaristan’ın Rusya’nın yürütmüş olduğu Panslavizm ve Almanların yürütmüş olduğu Pancermanizm politikaları karşısında bu iki ülke ile iyi geçinerek dağılma tehlikesi yaşamak istemediği görülmektedir.

Rusya ise Orta Asya’da İngiltere ile bir mücadele içindeydi, Almanya’nın çok güçlü bir şekilde Avrupa siyasî sahnesine çıkmasından hoşlanmamıştı ve bir Almanya-Avusturya-Macaristan ittifakını kendisi için büyük bir tehlike olarak görmekteydi. Ayrıca Rusya, Almanya’ya karşı Fransa ile iyi ilişkiler gerçekleştirmekte ise de bu ülkeye fazla güvenmemekte idi.

Almanya’nın temel amacı ise yukarıda da belirtildiği üzere Fransa’nın güçlenmesini ve Almanya’ya karşı saldırmasını önlemek için yalnızlaştırmak idi.7 Her üç ülke temsilcileri bu politikaları doğrultusunda Birinci Üç İmparatorlar Ligi‘ni 7 Eylül 1872’de Berlin’de kurmuşlardır. Buna göre taraflar; Avrupa’nın mevcut durumunu kabul ediyorlar, Avrupa barışı tehlikede olursa bu durumu müzakere edeceklerini belirtiyorlar, Doğu Sorununda çıkacak herhangi bir sorunu birlikte çözeceklerini söylüyorlar ve ihtilalci hareketlere karşı birlikte hareket edeceklerini belirtiyorlardı.

Bu kararların alınmasının ardından 1873 Nisan ayında Almanya ile Rusya arasında bir askerî antlaşma, Mayıs ayı içerisinde de Rusya ile Avusturya-Macaristan arasında bir antlaşma daha imzalanmıştır. Ancak tüm bu uzlaşılara rağmen özellikle Avusturya-Macaristan ile Rusya’nın Balkanlar üzerinde çıkarları çatışmaya ve ilişkiler gerilmeye başlamıştır.

Birinci Üç İmparatorlar Ligi
Birinci Üç İmparatorlar Ligi

1875’te Balkanlar’da başlayıp daha sonra 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar süren kriz ortamının ardından Rusya’nın Osmanlı Devleti ile imzalamış olduğu Ayastefanos Antlaşması’nda Avusturya-Macaristan’ın haklarını hiçbir şekilde gözetmemiş olması gerginliği son raddeye getirmiş ve Ayastefanos Antlaşması yerine gerçekleştirilen Berlin Kongresi’nden sonra Birinci Üç İmparator Ligi sona ermiştir.

Berlin Kongresi sırasında Avusturya-Macaristan Rusya’nın karşısında yer alan İngiltere ile sıkı ilişki içine girmiştir. Bu yakınlaşmadan Fransa-İngiltere yakınlaşmasından korktuğu için hiç hoşnut olmayan Bismarck, Avusturya-Macaristan’ı tekrar yanına çekebilmek için Rusya’yı göz ardı ederek Avusturya-Macaristan ile I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar sürecek bir ittifak anlaşmasını 7 Ekim 1879’da imzalamıştır. 5 yıllığına yapılan ancak taraflarca hiç feshedilmediği için I. Dünya Savaşı sonuna kadar süren bu ittifak genel itibariyle Rusya’ya karşı düzenlenmiş bir ittifak niteliği taşımaktaydı.

Almanya bu ittifak ile Fransa’nın savaş açtığı bir durumda Rusya’nın Fransa’ya yardım etmesi halinde Avusturya-Macaristan’ın desteğini sağlarken, Avusturya-Macaristan da Rusya’ya karşı Almanya’nın desteğini almakla birlikte toprak talepleri doğrultusunda İtalya’nın savaş açtığı bir durumda Rusya’nın da buna müdahil olması halinde Almanya’nın desteğini sağlamaktadır.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir