"Enter"a basıp içeriğe geçin

Cimri Vakası, Cimri Hadisesi, Cimri Olayı Nedir?

Anadolu katliamı Moğollardan bütün bütün nefreti ortaya çıkardı ve bu durumdan istifade eden Karamanoğlu Mehmed Bey, İkinci İzzeddin Keykâvüs’ün oğlu olduğu söylenen Siyavüş adında bir şehzadeyi hükümdar îlân ederek aldığı Konya’da tahta oturttu ve onun adına para bastırdı.

Selçuknâmeler bunun şehzade olmadığını kaydederek kendisine Cimri diye ad koydular. Osmanlılar da Yıldırım Bayezid’in oğullarından olup Edirne’de hükümdar olan şehzade Mustafa’yı, Osmanlı tarihleri nasıl Düzme Mustafa diye kaydederlerse Siyavüş’ün de öylece düzme olduğunu Selçuknâmeler yazarlar.

Cimri hâdisesi derhal genişledi; buna karşı Giyasüddin Keyhusrev taraftarları ve bu meyanda Sahib Ata Fahreddin Ali kuvvet toplayıp savaşsalar da mağlup oldular. Çay bölgesinde yapılan bu savaşta Sahib Ata’nın iki oğlu öldürüldü. Karamanoğlu, Sahip Ata’nın hazinelerinin bulunduğu Afyon Karahisar’ını muhasara ettiyse de alamayarak Konya’ya döndü (23 Zilhicce 677 / 1279 Mayıs).

Bu durum üzerine Moğollardan yardım isteyen Üçüncü Giyasüddin ile Fahreddin Ali, Moğol kuvvetleri ile birleşerek Konya üzerine yürüdüler. Karamanoğlu Mehmed Bey Konya’dan çıkarak sarp olan Ermenâk taraflarına çekildi; Selçuk ve Moğol kuvvetleri bunları takip ettiler. Kurbağa Hisarı tarafında yapılan kanlı muharebede Mehmed Bey ile kardeşleri ve amcası maktul düştüler; Siyavüş kaçarak kurtuldu. Moğollar Aksaray tarafında çıkan bir isyanı da bastırdılar; Cimri veya Siyavüş tedarik etmiş olduğu yeni kuvvetlerle Borlu taraflarında göründü ve Selçuk hükümdarı bunu Altıntaş taraflarında sıkıştırıp bozdu. Cimri Germiyan Türkmenlerinin yanına kaçtı; ayağına giymiş olduğu kırmızı çizmeden hükümdar olduğu bilindi, Keyhusrev’in yanma getirildi diri diri yüzülerek derisine saman dolduruldu (678 Muharrem / 1279 Haziran).

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir