"Enter"a basıp içeriğe geçin

Denizli Beyliği (Ladik Beyliği)

Bunlara, Denizli’nin eski adının (Ladik ) olmasından dolayı (Ladik beyleri ) de denilir. Tarihte Laodisa denilen şehir, şimdiki Denizli kasabasının bir saat kadar kuzey doğusunda Kancalı ile Denizli istasyonları arasında olup halen harabeleri görülmektedir.

Laodisa veya Ladik bir kaç defa Türk istilasına uğramış ve nihayet on üçüncü asır başlarında Birinci Giyasüddin Keyhusrev tarafından zapt edilmiştir ki onun zamanına ait kitabelerle sabittir. Ladik yahut Denizli, Selçukîlerin ne yani hudut vilayetlerinden olup bir zamanlar Sahib Ata oğulları idaresinde bulunmuş ve daha sonra Germiyanlıların işgaline uğrayarak onlar tarafından Ali Bey adında bir emir burada ne beyi olarak bulunmuştu; fakat bu Ali Bey’in Moğollara aleyhdar olması ve Cimri hâdisesinde Selçuklulara yardım etmemesi sebebiyle buradan alınarak Afyon Karahisar’da hapsedilmiş ve orada ölmüştür (1277). Germiyanlılar daha sonra, yani 1288‘de Denizli’yi almışlar, bir sene sonra yine Selçukîlere geçmiş ve nihayet on dördüncü asır başlarında Germiyan hükümdarı Birinci Yakub Bey Denizli ve havalisini nüfuzu altına almıştır.

1312 ile 1319 seneleri arasında Denizli’ye gelen Ulu Arif Çelebi burada İnanç Bey ve kardeşi Doğan Paşa ile görüşmüştür ki bunlar yukarıda adı geçen Germiyanlı Ali Bey’in oğullarıdır. 1333’de Anadolu’yu gezmiş olan İbn-i Batuta Denizli’ye gelerek İnanç Bey ve oğlu Murad Bey’le görüşmüştür. Denizli’deki bir tesisin kitabesinden İnanç Bey’in 735 H./ 1335 M. tarihinden sonra vefat ettiği anlaşılıyor.

İnanç Bey’den sonra oğlu Murad Arslan ve anın da oğlu İshak Bey’ler Germiyan beyliğine tâbi (vasal) olarak Denizli beyliğinde bulunmuşlardır. Murad Bey’le oğlu İshak Bey’in sikkeleri vardır. İshak Bey’in bir sikkesinin 763 (1362) tarihli olduğuna göre babası Murad bey, bu tarihten evvel vefat etmiştir. 1390’da Osmanlılar tarafından Germiyan beyliği işgal edildiği zaman İshak Bey hayatta ise de Denizli beyliğinde kalıp kalmadığı bilinmiyor. İshak Bey’in Denizli’de medresesi vardır. Germiyan hükümdarı Süleymanşah’ın Denizli’de 1368 tarihli cami ve burada kesilmiş sikkeleri vardır. Şahabeddin Ömerî, Denizli beyliğinin köy ve çiftliklerinin dört yüz kadar olup atlı ve yaya on bin kadar asker çıkardığını beyan ediyor.

Murad Arslan namına yazılmış Türkçe Fatiha ve İhlâs tefsirleri vardır

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir