Osmanlı Düşünce Sisteminde Felsefe

Osmanlı Devletinde Toplum Yapısı

Osmanlı düşünce geleneği, felsefe, kelâm ve tasavvufun bir terkibi niteliği taşımaktadır. Fatih Sultan Mehmed’in Molla Câmî’ye “hakikati arayan gruplar” diye nitelediği felsefeciler, kelâmcılar ve sûfîlerin görüşlerini birlikte değerlendiren bir risâle yazdırması, bu üç bilimin de Osmanlı düşüncesi içindeki varlığını göstermektedir (Öngören, 2007: 542). Osmanlı düşünce geleneği içinde, Farabî ve İbn Sina’nın görüşleri İdris-i Bitlisî, İbn … Devamını oku…