Ankara Savaşı’ndan Sonra Timur’un Yürüttüğü Osmanlı Siyaseti

Timur’un maksadı büyük ve kuvvetli bir Osmanlı Devletinin yerine kendisinin yüksek hâbeyliği vücuda getirmek olduğundan Anadolu beylerine ait yerleri Osmanlılardan alıp eski sahiplerine verdikten sonra geriye kalan Osmanlı ülkesini de Bayezid’in dört şehzadesine vermiş ve bunlardan her birisine kendisine tâbi hükümdarlık alâmeti olarak kemer, külah ve hil’at göndermiş ve şehzade Mustafa Çelebi’yi de beraberinde Semerkand’a … Devamını oku…