Beylikler ve Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı

Divan-ı Lugati't-Türk, Kaşgarlı Mahmud

İlk Türkçe Eser Yazarı Dehhani Kimdir? Türkçe’nin resmi ve edebi dil olarak Anadolu’da kendini kabul ettirmesinden sonra ilk Türkçe eser veren Dehhani’nin tam olarak hangi devirde yaşadığı hakkında araştırıcıların kesin bir fikri olmamakla birlikte, Fuad Köprülü’ye göre III. Alaeddin Keykubad (ö.m. 1302), Hikmet İlaydın’a göre ise I. Alaeddin Keykubad (ö.m. 1237) devrinde yaşamıştır. Fuad Köprülü’nün … Devamını oku…