"Enter"a basıp içeriğe geçin

Fatih Kanunnamesi Nedir?

Fatih Kanunnamesi: Yıldırım Bayezid’in oğulları Fetret Devri’nde on bir yıl birbirleriyle mücadele etmiştir. Kardeşler arasındaki taht kavgaları kardeş katlinin meşrulaşmasına zemin hazırlamıştır.

II. Mehmed tahta çıktıktan sonra Osmanlı Devleti, Fetret Devri’nin sarsıntısını henüz atlatamamıştı. II. Mehmed tahta çıktığından hayattaki tek kardeşi olan Şehzade Ahmed’i öldürtmüştür. Fatih, İstanbul’un fethedilmesinin ardından Osmanlı Devleti’ni bir düzene soktu.

1402 yılından beri devam edegelen kargaşa ortamına son verdi. Devlet ve saray teşkilatını belirli düzene oturtup kanunlaştırdı. Kanunnâmenin içine saltanat ile ilgili bir hüküm koydurdu. Fatih’ten önceki padişahlar döneminde fiili olarak uygulanan kardeş katli Fatih tarafından kanuni bir biçime dönüştürülmüştür.

“Ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizâm-ı alem içün katl etmek münasibdir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Anınla âmil olalar.” Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed
Fatih Sultan Mehmed

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir