"Enter"a basıp içeriğe geçin

Fatih Sultan Mehmet’in Çıktığı Seferler

Fatih Sultan Mehmet, projesinin başarılı olabilmesi ve İmparatorluğu’nun geleceğini ve gücünü garanti altına almak için, ticareti dengelemek zorundaydı. Bu yüzden çıktığı bazı seferler ticari kaygı yüzünden gerçekleşmiştir.

Venedik ile yapılan savaşlar bu gayeyi taşımaktadır. Ancak çok daha önemlileri Bizans ile ilgisi olan devletlere ve güçlü Türkmen beyliklerine yapılan seferlerdir. Bunun sebebi, kendisinin imparator sıfatında soru işaretleri bırakacak, tahtta iddia edebilecek ve de Anadolu insanlarını peşlerinden sürükleyebilecek devletlerin varlığıdır.

Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet

Bu devletleri hakimiyeti altına almadan, meşruiyetini ispatlayamazdı.

Balkanlar ve Bizans ile İlgili Savaşlar

Kendisini Doğu Roma İmparatorluğu’nun sahibi olarak gördüğü için tüm topraklarının kendisine ait olduğunu savunuyordu. Balkanlarda Tuna nehrini doğal sınır kabul eden Fatih Sultan Mehmet, güneye başka bir devletin yerleşmesine izin vermemek ve önceden yer edinmiş olanları kovmak amacıyla tetikte olmuştur. Bu politikayı izleyen Fatih, önce Mora, sonra sırasıyla Bosna ve Arnavutluk’u fethetmiştir . (İnalcık 2016, 31 -32)

Karadeniz’deki Bizans ile bağlantılı Trabzon Rum İmparatorluğunu da önce haraca bağlamış daha sonra da ortadan kaldırmıştır. İstanbul üzerinde hak iddia edebilecek, ya da Doğu Roma İmparatorluğu’nun varisi olduğu iddiasında bulunabilecek devleti ortadan kaldırmak, hak sahipliğini sonuna kadar korumak içindi.

Türk Hanedanlıklarıyla İlgili Savaşlar

“Uzun Hasan, Karamanoğlu Kasım’a asker vermiş, o asker de gelip Tokat’ı harap edip gitmişti. Sultan Mehmed Han Gazi’nin onun üzerine varması gerekir oldu.” (Paşazade 2003, 261)

Aşık Paşazadenin vermiş olduğu bu detay, Anadolu’daki Osmanlı Padişahına karşı yapılan koalisyonu çok net olarak doğrulamaktadır. Fatih Sultan Mehmed’in daha önceden de bildiği üzere, Anadolu boyun eğmek isteme yen Türk beylikleriyle dolu idi. Belki de en önemli sorunun bu olduğu düşünülünce Fatih’in öncelikle Anadolu’daki Türkmen sorununu halletmesi beklenirdi. Ancak o zaman, doğudaki büyük güçlere karşı meşruiyetini ispat etme çabası verirken, İslam adına “gaza” yaptığı bahanesine sarılamazdı. Ancak İstanbul’un alınmasından sonra, hem doğunun hem batının imparatoru iddiasını tehlikeye atabilecek ve Anadolu’da kendine rakip olabilecek beylikleri ortadan kaldırmak zorundaydı.

Özellikle Karamaoğulları diğer beylikler tarafından saygı gören bir beylik olması sebebiyle, Anadolu’daki en güçlü rakibi idi. Yukarıdaki pasajda Aşık Paşazade’nin verdiği izlenim, Osmanlı karşısına bir kuvvet olarak çıkarlarsa diğer beyliklerin de Karamanoğulları ile ittifak kurabileceğidir. Bu kaygıyla Fatih Sultan Mehmed, Karamanoğulları’nı ortadan kaldırmıştır. Böylece Türkmenlerin merkezi olan Konya eline geçmiştir.

Ayrıca Kırım Hanlığı üzerinde de hakimiyet kurmuştur. Akkoyunlu Uzun Hasan ile yaptığı Otlukbeli savaşını kazanmış ve Anadolu’nun hakim gücü haline gelmiştir.

Sonunda fiili olarak hem Roma İmparatorluğu’nun merkezi İstanbul’un, hem de Anadolu Türkmenlerinin merkezi Konya’nın tek sahibi olmuştur.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir