"Enter"a basıp içeriğe geçin

Gedik Paşa ve II.Bayezid’in Tahta Geçmesi

Fatih Sultan Mehmed saltanatının son yıllarında ulemadan Karamani Mehmed Paşa’yı sadrazamlığa getirmişti.

O da ulema ve bürokrasiden bazı kimseleri vezir rütbesiyle divana soktu. Bu durum kul sınıfından gelen Gedik Ahmed Paşa ve İshak Paşa gibilerinin tepkisini çekti. Şehzade Cem’in (Konya Valisi) babasının fetih politikalarını devam ettireceğinden endişe eden Gedik Ahmed ve İshak Paşalar Amasya’daki Şehzade Bayezid’in hükümdar olmasını istiyorlardı. Fatih Sultan Mehmed’in 1481’de ölümünden sonra bir yeniçeri ayaklanması sırasında Karamani Mehmet Paşayı öldürüldü. İshak Paşa Cem’in İstanbul’a gelmesini önledi.

Gedik Paşa da Amasya’dan Şehzade Bayezid’i getirip tahta çıkarttı. Daha tahta çıkarken Bayezid, babası gibi sıkça yeni akçe basmamayı ve el konulan emlak ve vakıf arazilerini eski sahiplerine geri vermeyi kabul etti.

II.Bayezid’in tahta çıkmasından sonra Şehzade Cem Bursa’da kendi adına hutbe okutarak tahta çıktıysa da Yeniçerilerin doğrudan bağlılık hissettikleri Gedik Ahmed Paşa Cem’i mağlup etti. Cem kaçarak Rodos şövalyelerine sığındı. II.Bayezid, Gedik Ahmed’in bu derece güç kazanmasından ve “sultanı tahta çıkaran kişi” olarak nitelendirilmesinden rahatsızlık duyuyordu. Bu nedenle Kasım 1482’de bir bahaneyle Gedik Ahmet Paşa katledildi.

Ardından, babasının 1453’de iktidardan uzaklaştırdığı Çandarlı ailesinden Çandarlı İbrahim Paşa’yı divana vezir rütbesiyle tayin etti. Babasının devletleştirdiği emlak ve vakıfların büyük bir kısmını geri verdi. II.Bayezid tüm iktidarı boyunca, babasının ağırlık verdiği örfi kanunları daralttı. Şeriatı gözeten bir politika izledi. Tüm bunları askeri sınıfa ve reayaya kendini sevdirme çabası olarak görebiliriz. II.Bayezid, tahtını tehdit eden Cem’e karşı halkın desteğini koruma çabasını gösterdi.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir