"Enter"a basıp içeriğe geçin

Geyikli Baba Kimdir? Geyikli Baba’nın Zerde Hikayesi

Geyikli Baba, Bursa fethini o kadar masallaştıran ve yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu yeni bir dinin doğuşuna benzeten Horasan erenlerindendir.

Asıl adı Mehmet veya Ulvi Baba’dır. Azerbaycan’ın Hoy şehrindendir. Bursa fethinde Orhan Gazi’yle beraber bulunduktan sonra, Bursa İnegöl yolu üzerindeki, bugünkü adıyla Baba Sultan Köyü’ne yerleşmiştir. Fetih esnasında geyik üzerine binip savaştığı için kendisine “Geyikli” lakabı verilmiştir.

Orhan Gazi, sağlığında onun adına bir tekke yaptırmış, Baba’nın vefatından sonra da buraya bir de türbe bina ettirmiştir. Bursa’ya gelen birçok gezgin Geyikli Baba’yı, Rum hikayelerinde geçen savaşçı veya Aziz Georgios olduğunu savunur.

Baba Sultan köyünde bulunan Geyikli Baba Tekkesi’nin aslında eski bir Bizans manastırı olduğu, bölgede bulunan kalıntılardan anlaşılmaktadır. Tekke çevresinde yeterince iz vardır. Tekke önünde, Bizans döneminden beri kullanıldığı anlaşılan güzel bir çeşme bulunmaktadır.

Halk arasında bu çeşmeyle ilgili söylentiler olup, yalak üzerinde el ve ayak izine benzeyen aşıntıları, Geyikli Baba’nın bir dokunuşuyla yaptığı söylenir. Oysa, olasılıkla Hristiyan vaftiz havuzu olan bu kutsal yalağa dikkat edilirse, üzerinde tahrip edilmiş bir haç bulunmaktadır.

Tavarih-i Ali Osman’a göre, Geyikli Baba Kızıl Kilise’yi kendi kılıcıyla almıştır. Geyikli Baba’nın, gerçekten de bu savaşa katıldığına ilişkin bir belge arşivde bulunmuştur. Bu belgeye göre Orhan Bey, Kızıl Kilise’nin fethindeki yardımları nedeniyle Geyikli Baba’ya şarap göndermiştir. Zamanla İslam anlayışı değişince, Geyikli Baba ve müritlerinin içki içmeleri de yadırganmıştır.

Bursa civarından toplanan Geyikli Baba ile ilgili bir söylenceye göre: “Derler ki, Orhan Gazi ona iki yüz şişe rakıyla iki yük şarap göndererek huzuruna gelmesini istemiş. O da bunları bir kazanda kaynatıp içine pirinç atmış, zerde yapmış, bir tas da Orhan Gazi’ye göndermiştir.”

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir