"Enter"a basıp içeriğe geçin

Haremden Evlenme Usulü Nasıldır?

Haremden Evlenme Usulü: Harem Osmanlı padişahlarının ailesiyle birlikte yaşadığı bölümdür. Sarayın esas bölümlerindendir.

Harem ağaları Osmanlı hanedanının yaşadığı yerde görev yaptıkları için padişah ve valide sultanlarla yakın ilişki içinde olmuşlardır. Harem 16. yüzyıla kadar Osmanlı yönetiminde etkili olmamıştır. Osmanlı padişahları II. Bayezid zamanına kadar Bizans’tan, Balkan prensliklerinden, Türk beyliklerinden kız almıştı.

II. Bayezid’den sonra Anadolu’daki Türk beyliklerinin sona ermesi ve Harem-i Hümâyun’un iyice kurumsallaşması ile padişah ve şehzadelerin sadece cariyelerle evlenmesi âdet hâline gelmiştir. Padişahlar II. Osman ve Sultan Abdülmecid hariç olmak üzere Türk kızlarıyla evlenmemiştir. II. Bayezid döneminden itibaren hükümdarların haremdeki cariyelerle evlenme geleneği ortaya çıkmaya başlamıştır.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir