"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hint Deniz Seferleri ve Osmanlı Devleti

Coğrafi Keşifler ile Vasco de Gama’nın, Afrika’nın güneyini dolaşarak Hindistan’a ulaşması yeni ticaret yollarının bulunmasını sağlamıştır.

Portekizliler sömürgecilik faaliyetlerine başlayarak Hindistan’da koloniler kurmuşlardır. Bununla birlikte Basra Körfezi ve Kızıldeniz gibi önemli su yollarının girişlerini kontrol altına almışlardır. Portekizlilerin bu tutumundan dolayı Hindistan’da bulunan Gücerat Sultanı ve Baharat Yolu üzerinden mal taşıyan tüccarlar Osmanlılar ve Memlûklerden yardım istemiştir. Kanuni Dönemi’nde Osmanlılar Müslümanlara yardım etmek ve Baharat Yolu’nun güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçmişlerdir.

Osmanlı Devleti stratejik olarak Akdeniz dışına yönelmiştir. Hint Okyanusu’na açılan Osmanlı Devleti, Portekizliler üzerine dört sefer düzenlemiştir. Osmanlı Devleti bu seferlerden istediği sonucu alamamıştır.

1538 yılında başlayıp 1553 yılına kadar devam eden Hint Deniz Seferleri’nde Osmanlı Devleti’nin istediği sonucu alamamasının çeşitli nedenleri vardır. Kızıldeniz’de hazırlanan Osmanlı donanması okyanuslara uygun değildir.

Hint Deniz Seferleri (Temsilî)
Hint Deniz Seferleri (Temsilî)

Osmanlı denizcilerinin Hint Okyanusu’nu iyi tanımamalarından dolayı Portekiz donanmasını uzaklaştırmak mümkün olmamıştır. Seferlere gereken önem verilmemiştir. Gücerat Sultanı yardım talep etmesine rağmen kendisi gerekli yardımı Osmanlılara sağlamamıştır. Osmanlı Devleti, Hint Deniz Seferleri sırasında başarısız olmasına rağmen Somali kıyıları ile Sudan, Etiyopya ve Yemen’i topraklarına katmıştır.

Osmanlı Devleti, Kanuni’den sonra da Hint Okyanusu üzerindeki nüfuzunu artırma çabasını devam ettirmiştir. I. Selim; Açe Sultanlığı’nın talebi üzerine Kızıldeniz’deki donanmayı askerî yardım ile birlikte Sumatra’ya göndermiştir. Osmanlı Devleti Hint Okyanusu’nda Portekizlilere karşı üstünlük sağlayamamıştır. Sokullu Mehmed Paşa Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlamak için Süveyş Kanalı’nı açmayı istemiştir ancak Süveyş Kanalı projesini gerçekleştirememiştir.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir