"Enter"a basıp içeriğe geçin

I. Murad’ın Ankara’yı Fethi

Ankara, daha önce Sivas ve Kayseri bölgesinin hükümdarı olan Alaeddin Eretna’ya ait iken, onun ölümünden sonra 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından zapt edilerek Osmanlı topraklarına katılmıştı.

Orhan Gazi’nin vefatı üzerine Karamanoğlu ile Sivas hükümdarı Giyaseddin Mehmed’in teşvikleri ile Ankara ahileri, şehirdeki Osmanlı muhafızlarını kovarak daha önceki beylerinin idare ve yönetimine döndüler. Devamlı olarak Ankara’yı kendi beyliğinin hakimiyeti altında kabul eden Eretna Beyi, Karamanoğullarının teşvikiyle tekrar Ankara’ya hakim duruma gelmişti.

I. Murat, hem Rumeli hem de Anadolu’da meydana gelen bu tehlikeli durumda ne yapılması gerektiği konusunda ulema ve devlet erkanıyla istişarede bulundu. Tehlikeli bir durum arz eden kardeşler ve Ankara probleminin çözümü için karar ve fetva aldı. Bunun üzerine I. Murat, Lala Şahin Paşa’yı Rumeli’de yerine bırakıp 25 bin askerle Ankara üzerine yürüdü.

Eretna Beyliği’nin idaresinden memnun olmayan şehir halkı ve ahiler, sultam törenle karşılayarak ona hediyeler takdim ettiler. Böylece şehir yeniden Osmanlı hakimiyetine geçmiş oldu.

I. Murat, Ankara’yı alıp Karaman Beyi tarafından yapılan kışkırtmaların sebep olduğu karışıklıklardan da kurtulduktan sonra, gözlerini Avrupa’ya çevirdi. Bu arada zamanın gerektirdiği bazı yeni kanun ve tesislere de başvurmaktan geri kalmıyordu.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir