"Enter"a basıp içeriğe geçin

I. Selim Döneminde Osmanlı – Memluk İlişkileri

Memlûkler, halifenin ve kutsal yerlerin koruyuculuğunu yaptıkları için İslam dünyasının lideri durumunda bulunuyordu. Yıldırım Bayezit döneminden itibaren başlayan gelişmeler Osmanlı-Memlûk ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştur.

İlişkilerdeki bozulmalar iki devlet arasında çekişmeye dönüşmüştür. Bu çekişmeler Fatih Dönemi’nde de devam etmiştir. İstanbul’un fethedilmesiyle birlikte Memlûkler, Osmanlı Devleti’ni kendilerine rakip olarak görmeye başlamışlardır. Fatih Sultan Mehmed’in Hicaz su yollarını onarma teklifinin reddedilmesi ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur. Memlûklerin Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları Beyliklerini kışkırtması ve Cem Sultan’ı desteklemesi savaşı kaçınılmaz kılmıştır. Osmanlı Devleti ile Memlûk Devleti arasında 1485 yılında başlayan savaş 1491 yılında sona ermiştir. Tarafların birbirine üstünlük sağlayamaması nedeniyle taraflar arasında barış antlaşması imzalanmıştır.

Yavuz Sultan Selim Dönemi
Yavuz Sultan Selim Dönemi

I. Selim, Doğu’ya yaptığı sefer sırasında Dulkadiroğulları Beyliği’nden kendilerine katılmasını istemişti ancak Beylik, Memlûklerin kışkırtması sonucunda Osmanlı Devleti’ne katılmamıştı. Dulkadiroğulları Beyliği’nin alınması Osmanlı-Memlûk ilişkilerini yeniden bozmuştur.

Yavuz Sultan Selim, Memlûk Devleti ile Safevi Devleti arasında yapılan ittifaktan dolayı Mısır Seferi’ne çıkmıştır. 1516 yılında Mercidabık’ta yapılan muharebeyi Osmanlı Devleti kazanmıştır. Memlûk ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır. Memlûk ordusunu takip eden Osmanlı ordusu Suriye ve Filistin’i aldıktan sonra Memlûk sorununu kesin olarak çözmek için Mısır’a hareket etmiştir. 1517 yılında Ridaniye’de yapılan muharebede Memlûk ordusu ikinci kez mağlup edilmiştir. Yavuz Sultan Selim Memlûklere son vermiştir.

Yavuz Sultan Selim Dönemi
Yavuz Sultan Selim Dönemi

Memlûk Devleti’nin sona ermesinin ardından Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz bölgesi Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine geçmiştir. Kutsal emanetler İstanbul’a getirilerek Topkapı Sarayı’ndaki Hırkayısaadet Dairesi’nde muhafaza edilmeye başlanmıştır. Memlûk Devleti koruması altında bulunan Abbasi Halifeliği de sona erdiğinden halifelik Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. Böylece İslam dünyasının liderliği de Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. Baharat Yolu, Mısır Seferi sonucunda Osmanlı Devleti’nin denetimine girmiştir.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir