"Enter"a basıp içeriğe geçin

I. Selim (Yavuz Sultan Selim) Dönemi 1512 – 1520

Yavuz Sultan Selim olarak bilinen I. Selim, II.Bayezit’in oğludur. 1512 yılında babasını tahttan indirerek yerine geçmiştir ve 1520 yılına kadar Osmanlı Devleti hükümdarlığı yapmıştır.

1502 yılında Akkoyunlu Devleti’ni yıkarak Safevi Devleti’ni kuran Şah İsmail, Şii mezhebine mensuptu ve Anadolu’da bu mezhebi yaymak için propaganda çalışmaları yapıyordu. Bu faaliyetleriyle Anadolu’yu ele geçirmeyi planlıyordu. Şah İsmail’in Anadolu’ya gönderdiği adamlardan biri olan Şah Kulu, Orta Anadolu’da büyük bir isyan çıkardı(1511).

İsyan güçlükle bastırıldı ve Şah Kulu öldürüldü. Bu sırada Trabzon’da vali olarak bulunan Yavuz, Safevilerin Doğu Anadolu’daki faaliyetlerini yakından takip etmiş ve babası II. Bayezit’e bildirmişti. II. Bayezit’in Safevi tehlikesini önemsememesi üzerine devlet adamları ve yeniçerilerin desteğini alan Yavuz, babasını tahttan indirerek 1512 yılında Osmanlı tahtına geçti.

Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selim

Tahta geçer geçmez İran üzerine sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Safevi tehdidinî ortadan kaldırmayı, Orta Asya’ya ulaşmayı ve İran’dan geçen İpek Yolu’nu (Van-Tebriz hattını) ele geçirmeyi planlıyordu. Osmanlı ve Safevi orduları Çaldıran Ovası’nda karşı karşıya geldiler. Osmanlı ordusunun teknik üstünlüğü sonunda savaşı Yavuz Sultan Selim kazandı. Şah İsmail savaş alanını terk etti. Osmanlı ordusu, Safeviler’in başkenti Tebriz’e girdi(1514).

Yavuz, kışı Tebriz’de geçirip, baharda tüm İran’ı ele geçirmeyi istiyordu. Ancak askerler arasında hoşnutsuzluk çıktığı için geri dönmek zorunda kaldı.

Çaldıran Savaşı Sonuçları

  • Anadolu’ya yönelen Safevi tehdidi bir süre için önlendi.
  • Doğu Anadolu, Osmanlı hâkimiyetine girdi.
  • İran seferi dönüşünde dönerken Turnadağ Savaşı ile (1515) Dulkadiroğulları Beyliğine son verildi.

Tek Yorum

  1. ........ ........

    beğendim ben güzel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir