"Enter"a basıp içeriğe geçin

III. Selim Dönemi (1789-1807)

III. Selim‘in Babası III. Mustafa’dır. İyi yetişmiş ileri görüşlü bir padişahtır. Devletin kötü gidişatına dur demek için alınması gereken tedbirleri belirlemek üzere, ülkenin ileri gelen devlet adamlarından bir Meşveret Meclisi (Danışma Meclisi) toplamıştır.

Yapacağı ıslahatlar hakkında raporlar (lâyiha) hazırlatan ilk padişahtır. İlk sürekli büyükelçilik III. Selim tarafından Londra’da açılmış, Yusuf Agâh Efendi de ilk sürekli Osmanlı Büyükelçisi olarak atanmıştır. (1793) Bunu, Paris’e gönderilen Seyit Ali Efendi ile Berlin’e gönderilen Aziz Efendi izledi. Bu dönemde Yeniçeri Ocağı’nın yanında Nizâm-ı Cedîd adlı bir ordu (1795) bu ordunun ihtiyacını karşılamak için İrâd-ı Cedîd isimli hazine kurulmuştur.

Nizâm-ı Cedîd, bu dönemde yapılan ıslahatların tümünün, kurulan ordunun ve aynı zamanda bu dönemin adı olmuştur. Bu ordunun subay ihtiyacını karşılamak amacıyla 1795’de Mühendishâne-i Berr-i Hümâyun (Kara Mühendishanesi) açılmıştır.

Sınırlı olarak da olsa, ilk kıyafet inkılâbı III.Selim döneminde yapılmış, Matbaa-i Âmire adıyla ilk devlet matbaası bu dönemde kurulmuştur. Bu dönem de 25 Mayıs 1807’de başlayan ve 29 Mayıs 1807’de III. Selim’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan Kabakçı Mustafa İsyanı ile sona ermiştir. Bu isyân belki de Avrupa ile birlikte Osmanlı Devleti’nde sanayi inkîlâbını başlatabilecek bir büyük devlet adamını da yok etmiştir. (III. Selim’in yerine geçen amca oğlu padişah IV. Mustafa, Selim’i tekrar kafese geri göndermiş; III. Selim’i tekrar tahta çıkarmak amacıyla Rusçuk âyânı Âlemdar Mustafa Paşa’nın saraya yürümekte olduğunu haber alınca 28 Temmuz 1808’de boğdurtmuştur.)

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir