"Enter"a basıp içeriğe geçin

III. Selim ve Nizam-ı Cedit

Yenilikçi bir padişah olan III. Selim ıslahatları planlı ve programlı bir şekilde yapmak istiyordu. Bu amaçla ileri gelen devlet adamlarından bir heyet oluşturdu. Bu heyetlerden ve Avrupa’ya gönderdiği elçilerden aldığı raporlar doğrultusunda ıslahatlar yapmaya çalıştı. III. Selim döneminde yapılan ısla­hatlara Nizam-ı Cedit (yeni yüzen) adı verilmiştir.

Sultan III. Selim
Sultan III. Selim

III. Selim Döneminde Yapılan Islahatlar

  • Fransa ve İsveç’ten getirilen subay ve uzmanlar yardımıyla Avrupa tarzında giyinen, silahlanan ve savaşan Nizam-ı Cedit Ordusu kurulmuştur.
  • Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını karşıla­mak için İrad ı Cedit Hâzinesi oluşturulmuştur.
  • Nitelikli subaylar yetiştirmek için Kara Mühendis- hanesi (Mühendishane-i Berri-i Hümayun) kurul­muş, Deniz Mühendishanesi genişletilmiştir.
  • İdari alanda düzenlemeler yapılmıştır.
  • Londra, Paris, Viyana, Berlin gibi belli başlı mer­kezlerde sürekli elçilikler kurulmuştur. Bu elçilik­ler Batı kültürünün ve Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlı ülkesine girmesini hızlandırmıştır.

III. Selim’in çok iyi niyetlerle başlattığı ıslahat hare­ketleri çıkarları elden giden devlet adamları ve yeni­çeriler tarafından hoş karşılanmadı. Bunların kışkırtması ile Kabakçı Mustafa İsyanı çıktı, III. Selim taht­tan indirildi, yenilikler de ortadan kaldırıldı.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir