"Enter"a basıp içeriğe geçin

İnkılap Nedir? Ne Demektir?

İnkılap kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Köken olarak inkılap, Arapça “Kalb” kelimesinden türetilmiştir. İnkılap; değişme, bir halden başka bir hale geçme demektir. Türkçede bu kelime “etmek” yardımcı fiiliyle “kalbetmek” şeklinde kullanılır. Türk Hukuk Lügatı’na göre ise İnkılap; Bir devletin sahip olduğu siyasi, sosyal, askeri alanlardaki kurumların devlet eliyle, makul ve ölçülü metotlarla köklü bir biçimde değiştirilerek yenileştirilmesidir.

İnkılap Ne Demektir Açıklayalım

İnkılap, bir halk hareketi olup, uzun bir süreç içinde gelişir. İnkılabın en önemli özelliği topluma mal edilmesidir. İnkılap olayında akıl ve iradenin rol oynaması onun beşeri yönünü, toplum tarafından yapılması da sosyal yönünü ortaya koyar. Türk İnkılabında genelgelerin yayınlanması ve kongrelerin düzenlenmesi, inkılabın topluma benimsetilmesine yöneliktir. İnkılap, mevcut düzeni yıkma olayıdır. Çağın ihtiyaçlarını ve toplumun gereksinimlerini karşılayamayan eski düzenin yıkılmasıdır. İnkılap, yıkılan düzenin yerine yeni bir düzenin kurulmasını amaçlar. İnkılap sayesinde eski düzeni temsil eden kurumlar yıkılır ve İnkılap kendi kurumlarını getirir.

İnkılap olayının gerçekleşebilmesi için toplumun karşı karşıya kaldığı idari, adli, sosyal ve ekonomik buhranların yaşanması, fikir hayatının gelişme göstermesi, inkılabı hazırlayıcı çalışmaların yapılması, lider ve kadro teşekkülünün oluşması, tertip, disiplin, plan ve programın yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede inkılap üç aşamada gerçekleşir:

  • Birinci aşama fikri yani hazırlık aşamasıdır. Bu aşamada fikirler topluma aktarılır ve benimsenmeleri sağlanır.
  • İkinci aşama eylem aşamasıdır. Bu aşama aynı zamanda ihtilal olarak da açıklanabilir.
  • Üçüncü ve son aşama ise yeniden düzenleme aşamasıdır. Bu aşamada yıkılan ve bozulan düzenin yerine günün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni kurumlar oluşturulur ve böylece inkılap gerçekleşmiş olur.

İnkılaba, Fransız İnkılabı ve Türk İnkılabı örnek olarak gösterilebilir.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir