"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kadıasker Nedir, Kadıaskerlik Kurumu

I. Murad, Bursa Kadılığını, ordu kadılığıyla birleştirdi ve “kadıaskerlik” adıyla yeni bir kurum oluşturdu. Böyle bir kuruma ihtiyaç vardı. Çünkü daha önce her sefere çıkışta rütbesi en yüksek olan başkent kadısı, seferlerde anlaşmazlıkları çözer, askerlerin törelere göre hareket etmelerini sağlardı.

I. Murad zamanında asker sayısında meydana gelen büyük artış, Kadıaskerlik kurumuna ihtiyaç gösterdi. Savaşta ve barışta işlerin yürütülmesi, anlaşmazlıkların giderilmesi, her türlü özel durumların incelenmesi ve terekenin hesaplanması görevlerinin kadıaskerlere bırakılması uygun görüldü.

Böylece bu göreve getirilen kimse, asker olan ve olmayan idareciler üzerinde üstün bir kontrol hakkına sahip bulunacaktı. O sıralarda Bursa Kadısı olan Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa bu göreve getirildi. Ayrıca Lala Şahin Bey’in, asker ve ordunun tertibi, savaş araçlarının sağlanması için “beylerbeylik” göreviyle başa geçirilmesi uygun görülmüştü.

Hammer, beylerbeyliğin hanedanın dışından birine verilmesini daha değişik bir açıdan değerlendirerek şöyle demektedir: “Lala Şahin, beylerbeyi unvanıyla Osmanlı ordularına başkomutan oldu. Beylerbeyi memuriyeti aynı zamanda vezirlik görevini de içine almaktadır ve önceki padişahlar zamanında onların en yakın akrabasına veya büyük oğullarına verilirdi.

Orhan’ın kardeşi Alaeddin ve ondan sonra oğlu Süleyman’ın bu iki hizmeti idare ettiklerini görmüştük.

Murat, bu sistemde bir karışıklık ve saltanat için bir tehlike sezerek, bundan sonra oğullarını danışma meclisine kabul etmemek ve ordunun başkomutanlığına aile dışından olanları getirmek suretiyle eski usulü bozdu. Hükümete yeni bir güven ve-ren bu sistem, I. Murat’tan sonra gelenler tarafından da değiştirilmemiştir.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir