"Enter"a basıp içeriğe geçin

Köse Mihal’in Affedilmesi

Osman bey, daha babası hayatta iken, kardeşi Gündüz Bey ile birlikte komşuları ve dostu olan İnönü Tekfurunu ziyarete gitmişti. Bu sırada Eskişehir tekfuru, yanına Harman-kaya tekfuru Köse Mihal‘i de alarak buraya gelmiş ve İnönü tekfurundan Osman Bey’in kendilerine teslimini istemiştir.  İnönü tekfuru bu isteği kabul etmeyince Eskişehir ve Harman-kaya kuvvetleri ile Osmanlı kuvvetleri hisar dışında savaşa girişti.

Osman Bey, Bizans’a tabi Eskişehir ve Harman-kaya tekfurlarıyla yaptığı bu ilk mücadeleyi kazanmış ve Köse Mihal’i de esir almıştır. Osman Bey, Köse Mihal’i öldürmeye kıyamayıp onu affetmiştir.

Köse Mihal’de, Osman Bey’in bu iyiliğine karşılık gün geçtikçe Osmanlılara daha çok yakınlık duymaya başlamış ve ileride görüleceği üzere müslümanlığı kabul ederek Osmanlı hizmetine girmiştir.

Köse Mihal
Köse Mihal

Neşri, Harman-kaya tekfuru Köse Mihal’ın esir alındığı ve Osman Bey’in Bizanslılara karşı kazandı bu ilk mücadele hakkında şunları zirkeder:

“Osman dahi ceng iderek, hay diyince Osman’un yanına hayli yiğit cem olub dönüb Eskişehir beyinin halkını münhezim kılub Harman-kaya kafilerinin tekvurı Köse Mihal’i tutdılar. Andan Osman Bey Köse Mihal’i bahadır olmağın öldürmeğe kıyamayub günahın afv idüb azad itdi. Köse Mihal dahi hemen can-ü dilden Osman Bey’e etbariyle nöker olub gerçek muhibbi oldı. O Harman Kaya’yı dahi Köse Mİhal’in şimdi oğlu oğlanları malikane mutasarrıflardır.”

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir