"Enter"a basıp içeriğe geçin

Köse Mihal’in Hayatı, Müslüman Oluşu ve Köse Mihal’in Ölümü

Osman Bey ile tanışmadan önce tekfur olan, tanıştıktan sonra müslüman olarak Osman Bey’in silah arkadaşı olan Köse Mihal kimdir, neden ve nasıl müslüman olmuş, Osmanlı devletine ne gibi katkılarda bulunmuştur gibi soruları yazımızda cevapladık.

Köse Mihal Kimdir?

Osmanlı tarihinde Osman Gazi’nin silah arkadaşı ve dostu olarak görülen Gazi Köse Mihal (Mikhael Kosses), başlangıçta Bizans İmparatorluğu’nun sınır kale beylerinden olup, Bilecik vilayetinin doğusunda ve İnhisar nahiyesi ile Mihalgazi nahiyeleri arasında bulunan Harmankaya (Hadrianoi) ve çevresinin beyiydi.

Osmanlı tarihçilerine göre Eskişehir Türk beyiyle Osman Gazi arasındaki bir çarpışmada karşı tarafta bulunan Mihal Bey esir düşmüş, Osman Bey bunun yiğitliğine karşılık kendisini serbest bıraktırmıştı.

Köse Mihal ne zaman Müslüman oldu?

Mihal Bey, Osman Gazi’yle dostane ilişkisi sebebiyle 1313’de Müslüman olmuş, gerek kendisi, oğul ve torunları Osmanlı fetihlerinde önemli başarılar göstermişlerdir.

Köse Mihal’in ne zaman öldü ve türbesi nerede?

Gazi Mihal Bey‘in türbesi Mihalgazi beldesinin Ermenköy mevkiinde bulunmakta olup, ölüm tarihi belli değildir. Orhan Gazi zamanında Bursa’nın zaptında rol oynadığına göre, 1326’dan sonra vefat etmiş olmalıdır.

Mihaloğlu Aziz Paşa

Osmanlı tarihlerinde 16. yüzyıl sonlarına kadar faaliyetleri görülen Mihaloğlu akıncıları, Köse Mihal’in oğul ve torunlarıdır. Köse Mihal’in oğlu Mihaloğlu Aziz Paşa’dır.

Edirne’de camisi olan Mihaloğlu Aziz Paşa, Gazi Köse Mihal Bey’in torunu olup, babasıyla aynı ismi taşımıştır. Mihaloğulları’nın ailelerine ait şecerede ve tarihlerde Gazi Mihal’in Aziz Paşa’dan başka Ali adında bir oğlu daha vardır ki, o da Osmanlı tarihlerinde kendini göstermiştir.

Osmanlı tarihçilerine göre Mihaloğlu Mehmet Bey (Aziz Paşa’nın oğlu ikinci Mihal’in oğlu), Osmanlı şehzadelerinin saltanat mücadelelerinde Musa Çelebi’ye beylerbeyi olmuş, el altından Çelebi Mehmet’e yardım ederek, onun I. Mehmet ismiyle tahta çıkması üzerine hizmetine girmiştir.

I. Murat’ın hükümdarlığı ve Mustafa Çelebi’nin (Düzmece Mustafa) Rumeli’de padişah olup bütün Rumeli beylerinin (Gazi Evrenos Bey, Turahan Bey ve Gümlüoğlu) Mustafa’ya biat etmeleri ve Bursa civanın kadar gelmeleri üzerine, akıncı beyi olan Mihaloğlu Mehmet Bey, Şeyh Bedreddin isyanında sempatizanı olduğu için kapatıldığı hapisten çıkarılarak Bursa’ya getirilmiş ve Ulubat Çayı kenarında Rumeli beylerini birer birer adlarıyla çağırarak, onların Mustafa Çelebi tarafından Sultan Murat tarafına geçmelerini sağlamıştır.

Mihaloğullarından Mihaloğlu Yahşi Bey, Mihaloğlu Hızır Bey, oğlu Mihaloğlu Ali ve Mihaloğlu İskender Bey de daha sonra akıncı kumandanlıklarında bulunmuşlardır. Akıncı Mihaloğullarının soyu İhtimanlı ve Plevneli olarak iki koldan zamanımıza kadar gelmiştir. İsmi Eskişehir’in Mihalgazi ilçesi ile yaşamaktadır.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir