Category: Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

1864 Vilayet Nizamnamesi

7 Kasım 1864’te Fuad Paşa tarafından “Teşkil-i Vilâyet” reformu yayımlandı. Buna göre, vilâyet meclisleri, sancak meclisleri ve kaza (ilçe) meclislerinin üyeleri artık halk arasından iki yıl için seçimle işbaşına geleceklerdi. Meclis üyeleri, halkın din...

Islahat Fermanı Nedir?

28 Şubat 1856 tarihinde, daha çok dış etkiler altında yayımlanan Islahat Fermanı, hukuk açısından, Tanzimat fermanının tamamlayıcısıdır. Tanzimat hareketi başlayınca, ilân edilen yenilikleri gerçekleştirmek üzere çalışmalara girişmişse de, çeşitli sebepler bu çabaları kösteklemiştir. Tanzimat...

Tanzimat Fermanı Nedir?

3 Kasım 1839 günü, padişah adına Mustafa Reşid Paşa’nın okuyup ilan ettiği tarihsel ferman (Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu) ile Tanzimat hareketi baş­ladı. Tanzimat Fermanı özelliklerinden biri, Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişahın kendi isteği ile...

31 Mart Vakası

31 Mart Olayı Nedeni? 1908 yılında meşrutiyet yeniden ilan edilince meclis çalışmaları başladı. Ancak oluşan kabine bu sefer padişahın değil İttihatçıların kontrolündeydi. Bu dönemde mecliste mebus sayısı az olan Ahrar Fırkası etkili bir muhalefet...