Category: Beylikten Devlete Osmanlı Devleti (1300-1453)

XX. yüzyılda Balkan Savaşları öncesi Osmanlı Devleti

Osmanlı Devletinin Gelişmesi ve Müesseselerinin Oluşması

1299 yılında Marmara uç bölgesindeki Söğüt ve Domaniç arasındaki dar sahadan sıyrılan Osmanlı Uç Beyliği, sadece Bilecik, İnegöl, Karacahisar-Eskişehir gibi merkezleri almakla kalmamış, kadılık, çarşı-pazar vergisi, vakıf, tımar-mülk uygulamalarıyla devletleşmeye başlamıştı. Yenişehir’in kurularak, beylik...

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devletinin Gelişmesi ve Kurumlarının Oluşması

1299 yılında Marmara uç bölgesindeki Söğüt ile Domaniç arasındaki dar sahadan sıyrılan Osmanlı Uç Beyliği, sadece Bilecik, İnegöl, Karacahisar-Eskişehir gibi merkezleri almakla kalmamış, kadılık, çarşı-pazar vergisi, vakıf, tımar-mülk uygulamalarıyla devletleşmeye başlamıştı. Yenişehir’in kurulacak, beylik...