Osmanlı Devletinin Gelişmesi ve Müesseselerinin Oluşması

XX. yüzyılda Balkan Savaşları öncesi Osmanlı Devleti

1299 yılında Marmara uç bölgesindeki Söğüt ve Domaniç arasındaki dar sahadan sıyrılan Osmanlı Uç Beyliği, sadece Bilecik, İnegöl, Karacahisar-Eskişehir gibi merkezleri almakla kalmamış, kadılık, çarşı-pazar vergisi, vakıf, tımar-mülk uygulamalarıyla devletleşmeye başlamıştı. Yenişehir’in kurularak, beylik merkezinin uç bölgesinin iç tarafına kaydırılmasından sonra İznik alınmış, Bapheon’da (Yalak-ova) Bizans kuvvetleri yenilgiye uğratılmış, Dimboz’da (Erdoğan) tekfurlar ittifakı çökertilmiş ve … Devamını oku…

Osman Gazi Ne Zaman Bey Oldu ve Kayıların Başına Geçti

Osman Gazi

Son zamanlarda en çok merak edilen soru; Osman Ne Zaman Bey Oldu ve Kayıların Başına Geçti?   Osman Han, Süleyman Şah oğlu Ertuğrul’un oğludur. Osman, cengaver ve gözü pek bir alp iken Ertuğrul Gazi’nin son zamanlarında Kayı beyliği yönetiminde çok kez bulunmuştu.  Osman Gazi’nin Başa Geçmesi Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi’den sonra Kayı obasının başına … Devamını oku…

Osman Gazi Dönemi Önemli Kişileri ve Orhan Bey’e Vasiyet

Osman Bey Dönemi

Osman Gazi zamanında, ulemadan Dursun Fakih var idi ve fukaradan Baba Muhlis ve Osman Gazi’nin kayın atası Ede Balı var idi. Bunlar duaları makbul azizler idi. Şeyh Edebal’i el-Karamânt Arap memleketlerinde ilim tahsil ettikten sonra, yine Anadolu’ya gelip tasavvuf yolunu seçti. Kızını Osman Gazi ile evlendirdi. 726 (1326) yılında vefat etti. 120 yıl yaşadı. Arkasında … Devamını oku…

Osmanlı Devletinin Gelişmesi ve Kurumlarının Oluşması

Osmanlı Devleti Arması

1299 yılında Marmara uç bölgesindeki Söğüt ile Domaniç arasındaki dar sahadan sıyrılan Osmanlı Uç Beyliği, sadece Bilecik, İnegöl, Karacahisar-Eskişehir gibi merkezleri almakla kalmamış, kadılık, çarşı-pazar vergisi, vakıf, tımar-mülk uygulamalarıyla devletleşmeye başlamıştı. Yenişehir’in kurulacak, beylik merkezinin uç bölgesinin iç tarafına kaydırılmasından sonra İznik alınmış, Bapheon’da (Yatak-ova) Bizans kuvvetleri yenilgiye uğratılmış, Dimboida (Erdoğan) tekfurlar ittifakı çökertilmiş ve … Devamını oku…

Geyikli Baba Kimdir? Geyikli Baba’nın Zerde Hikayesi

Geyikli Baba

Geyikli Baba, Bursa fethini o kadar masallaştıran ve yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu yeni bir dinin doğuşuna benzeten Horasan erenlerindendir. Asıl adı Mehmet veya Ulvi Baba’dır. Azerbaycan’ın Hoy şehrindendir. Bursa fethinde Orhan Gazi’yle beraber bulunduktan sonra, Bursa İnegöl yolu üzerindeki, bugünkü adıyla Baba Sultan Köyü’ne yerleşmiştir. Fetih esnasında geyik üzerine binip savaştığı için kendisine “Geyikli” lakabı … Devamını oku…