Category: Beylikten Devlete Osmanlı Devleti (1300-1453)

Ermeni-beli Savaşı 1285

Osman Bey babasının ölümünden sonra idareyi ele alınca Ertuğrul Gazi’nin siyasetini takip ederek komşusu olan Bizans tekfurlarıyla iyi geçindi. Osmanlılar, Ertuğrul Bey devrinden beri yaylaya gittiklerinde ağır eşyalarını Bilecik Rum beyine bırakırlar, yayladan döndüklerinde...

Karacahisar Kalesinin Fethi

Ertuğrul Bey Söğüt ve çevresine yerleştikten sonra Bizans hudutları üzerindeki kasaba ve köylere karşı bazı akınlar yapmaya başladı. İlk Osmanlı kaynaklarına göre Kayılar‘ın buradaki faaliyetleri şu şekilde gerçekleşmiştir. Sultan I. Alaaddin Keykubad ülkesinin batı...

Osmanlıların Rumeli’ye Geçişi

Osmanlıların Rumeli’ye geçişi 1353 yılında Bizans imparatoru Kantakuzen’in verdiği Çimpe Kalesi’nin elde edilmesi ile başlamıştır. Rumeli’ye geçiş sürecinde bu kalede bulunan askerler kullanılarak Trakya bölgesinde bir çok yer fethedilmiştir. Osmanlılar, Karesi Beyliği içindeki taht...