Osmanlı Devlet Teşkilatının Oluşması

Osmanlı devlet teşkilatı, ilk defa Orhan Gazi zamanında teşkil edildi. İlk devlet teşkilatında Anadolu Selçukluları ile İlhanlıların teşkilatları örnek alınarak bir hükümet mekanizması kuruldu. Bunun esası beylik merkezindeki divandı. Bu divana devlet başkanı olan padişah başkanlık ettiği gibi, gerektiğinde padişah adına vezir de başkanlık yapabilirdi. Osmanlı Devleti’nin ilk veziri, Orhan Gazi’nin tayin ettiği kardeşi Alaeddin … Devamını oku…

Orhan Gazi’nin Askeri Teşkilat Islahatları

Osmanlı toplumunda askerî ve reayayı gösteren minyatür

Osmanlı Devletinde ilk fetihleri yapanlar aşiret kuvvetleri olup, hepsi atlıydı. Bu kuvvetler uzun süre kuşatma hizmetlerinde bulunamadıkları için başarılar gecikiyordu. Orhan Gazi, bu yüzden Bursa’nın fethinden sonra askeri teşkilatta yenilikler yaptı. Türklerden daimi ve esaslı bir yaya ordusu kuruldu. Askeri birliklerde onluk sistem tatbik edildi. Piyadeler; onar ve yüzer kişilik manga ve bölüklere ayrıldı. On … Devamını oku…

Orhan Gazi’nin Murat Bey’e Nasihatı

Orhan Gazi (Temsilî)

Orhan Gazi, veliahtlığa getirdiği Murat Bey’e şu nasihatlerde bulundu: Oğul, saltanatına mağrur olma. Unutma ki dünya Süleyman’a kalmamıştır. Unutma ki dünya Saltanatı geçicidir, lakin büyük bir fırsattır. Allah yolunda hizmet ve Peygamberin şefaatine mazhariyet için, bu fırsatı iyi değerlendir. Dünyaya ahiret ölçüsüyle bakarsan ebedi saadeti feda etmeye değmediğini göreceksin. Oğul! Rumeli Hristiyanları rahat durmayacaktır, sen … Devamını oku…

Orhan Gazi’nin Katıldığı Savaşlar ve Fetihleri

Orhan Gazi Dönemi

Babası Osman Gazi, 1299 tarihinde devletin bağımsızlığını ilan edince devleti idari bölgelere ayırdı. Orhan Gazi, 1301’de Sultanönü bölgesinin beyliğine tayin edildi. 1302’de Yenişehir ile İznik arasındaki Köprühisar’ın fethine gönderildi. Köprühisar’ı fethedip, Çavdarlı aşiretinin Osmanlı sınırlarına saldırmasının önüne geçti. 1315’te Çavdar beyini esir alıp, Çavdarlı aşiretinin suçlularını cezalandırdı. 1317’de Karatekin, Karacebeş, Tuzpazan, Kapucuk ve Keresteci Kalelerinin … Devamını oku…

Orhan Gazi Dönemi, Evlenmesi ve Ölümü

Orhan Gazi (Temsilî)

Orhan Gazi (Orhan Bey), Osmanlı sultanlarının ikincisidir. 1281 yılında Söğüt’te doğdu. Babası Osmanlı Devleti ve hanedanının kurucusu Osman Gazi, annesi Şeyh Edebali’nin kızı Mal Hatun’dur. Orhan Gazi, iyi bir eğitim aldı. Osman Gazi’nin kumandanları ve arkadaşlarından silah talimi gördü. Devrin silahlarını ustalıkla kullanmasını ve savaş taktiklerini öğrendi. Orhan Gazi, gençliğinden itibaren Bizans tekfurlarıyla yapılan savaşlara … Devamını oku…