Koyunhisar Savaşı Hakkında Geniş Bilgi

Koyunhisar Savaşı

Koyunhisar Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları Osman Gazi ile arkadaşlarının başarıları komşu Rum beylerini ve Bizans İmparatorunu harekete geçirdi. Başta Bursa Rum valisi olarak Atranos, Kestel, Kite kale beyleri sözleştiler. Bizans’tan da Muzalon kumandasında bunlara iki bin kadar da yardımcı kuvvet geldi. Bizans tarihçisi Pachymeres’in tahminine göre beş bin kişilik kuvveti olan Osman Bey, düşman kuvvetlerini … Devamını oku…

Osman Bey – Osmanlı Devleti Kurucusu

Osman Gazi Kimdir? Osman Gazi kimdir sorusunun en iyi cevabı “Osmanlı Devletinin Kurucusudur” olmalı, Kayıların efsanevi lideri Ertuğrul Bey’in oğlu olan Osman Gazi (Osman Bey olarak da anılır) bir beyliği, Dünyaya hükmeden büyük bir imparatorluğa çevirmiştir. Osman Gazi’nin annesi Halime Hatun’dur. 1258 – 1326 yılları arasında yaşamıştır. Osman Gazi’nin türbesi Bursa ilindedir. Osman Gazi, Ertuğrul … Devamını oku…

Kayı Boyu Beyliği – Ertuğrul Bey ve Osman Gazi

Kayılar Kimdir? Kayı Boyu Tarihi Geleneğe göre Oğuz Han’ın Cünhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Dağhan, Denizhan adlarında altı oğlu vardı. Bunlardan ilk üç oğlundan gelmiş olan Oğuz boylarının üçü yani Gün, Ay, Yıldız hanlar sağ kol ve diğer üç oğlu da sol kolu teşkil ederlerdi. Oğuz hanın altı oğlundan her birinin dört boyu olup hepsi yirmi dört … Devamını oku…

Kösedağ Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Kösedağ Savaşı

Kösedağ Savaşına Nedenleri Moğol tehlikesi sekiz dokuz sene evvel baş göstermiş, buna karşı Anadolu – Suriye ve jfrafc’da maalesef bir müdafaa tertibatı alınmamış ve bilâkis Selçukiler, Eyyubiler, Artukiler ve Celâ-lüddin Harezmşah hazineler sarfiyle birbirleriyle boğazlaşmakta devam etmişlerdi; hatta düşmanın kapıya geldiği ve binlerce halkı katlettikleri görüldüğü halde bu cihete ehemmiyet verilmeyerek müdafaa tertibatı alınmamıştı. Bundan … Devamını oku…

Osmanlı Devletinin Kuruluşunu Hazırlayan Sebepler

Osmanlı Devleti Arması

Osmanlı Devletinin Kuruluşunu ve Gelişmesini Hazırlayan Sebepler Coğrafi Konum : Osmanlıların yerleştikleri hudud devletin kurulmasında ve gelişmesinde çok faydalı olmuş, Anadolu’yu kasıp kavuran Moğolların tesir sahasının dışında kaldı. Bizans devletinin kısmi olarak zayıflamaya başlaması sonucunda Türk Fetihleri Bizans topraklarında adım, adım fakat sağlam bir şekilde oldu. Fethedilen yerlerin ticaret tarım ve sanayii yerlerine hakim olması büyük … Devamını oku…