Emir Süleyman ve Çelebi Mehmed’in Saltanat Mücadeleleri

Son defa olarak İsa Çelebi’nin Aydın, Saruhan ve Menteşe beylerinin yardımlarına rağmen mağlup olması üzerine Mehmed Çelebi’nin Anadolu’da kudretini gösterdiğini görünce bizzat Anadolu’ya geçti ve Bursa’yı aldı. Çelebi Mehmed karşı koyamayarak Amasya’ya çekildi. Emir Süleyman, Ankara üzerine gitti ve vezir-i âzam Ali Paşa’nın tertibi ile bir hile neticesinde Çelebi Mehmed’in Ankara muhafızı Firuz Beyzade Yakup … Devamını oku…

İsa Çelebi ve Mehmed Çelebi’nin Saltanat Mücadeleleri

Balıkesir taraflarında gizlenip Timur’un İzmir taraflarında bulunduğu sırada Bursa’yı da işgal etmiş olan İsa Çelebi, Timur’un yardımıyla bir müddet orada oturdu. Timur, Semerkand’a dönerken Yıldırım Bayezid’in tabutunu Musa Çelebi’ye vererek babasını türbesine defnedilmek üzere yolladı. Musa Çelebi Bursa’ya gelerek İsa’yı kaçırdı ve Bursa’da hükümdarlığını ilan eyledi . Fakat bir müddet sonra İsa Bey tekrar Bursa … Devamını oku…

Ankara Savaşı’ndan Sonra Osmanlı Şehzadelerinin Saltanat Mücadeleleri

Büyük şehzade Emir Süleyman, Ankara muharebesinin kaybedildiğini görüp kaçtıktan sonra daha yukarılarda görüldüğü üzere süratle Bursa’ya geldi, aile ve çocuklarını alarak Gemlik’ten bir gemiye atlayıp Güzelcehisar (Anadolu Hısarı)’a çıktı ve bir müddet orada oturup İmparatorla anlaştıktan sonra Gelibolu’ya gitti. Ankara’da Yıldırım Bayezid’in mağlubiyetini duymuş olan Manuel hemen memleketine döndü; malum olduğu üzere Manuel, İstanbul’u muhasaradan … Devamını oku…

XII. (12.) vs XIII. (13.) Yüzyıllarda Anadolu’daki İmar ve Kültür Hareketleri

Anadolu Selçuk Devleti kurulurken, bunun ilk zamanları Anadolu istilâsı ile geçmiş öncelikle Bizans ve arkasından Haçlılarla uğraşılmış ve nihayet XII. yüzyılın son yarısında mücadeleler eski hızını kaybederek bir imar faaliyeti başlamıştır. Anadolu Selçukileri Orta ve Doğu Anadolu’da kurulmuş olan Danişmend, Mengücek, Saltukoğulları’nın memleketlerini en geç XIII. yüzyıl ortalarına kadar tamamen ilhak ettikten sonra Anadolu’da bir … Devamını oku…

Cimri Vakası, Cimri Hadisesi, Cimri Olayı Nedir?

Anadolu katliamı Moğollardan bütün bütün nefreti ortaya çıkardı ve bu durumdan istifade eden Karamanoğlu Mehmed Bey, İkinci İzzeddin Keykâvüs’ün oğlu olduğu söylenen Siyavüş adında bir şehzadeyi hükümdar îlân ederek aldığı Konya’da tahta oturttu ve onun adına para bastırdı. Selçuknâmeler bunun şehzade olmadığını kaydederek kendisine Cimri diye ad koydular. Osmanlılar da Yıldırım Bayezid’in oğullarından olup Edirne’de … Devamını oku…