Memlük Ordusunun Anadolu’ya Girmesi

Abaka Han, oğlu Argun Han’a, maktul Dördüncü Kılıç Arslan’ın kızını almak istedi; saltanat nâibi Muînüddin Süleyman ile Vezir Fahreddin Ali gelini İran’a götürmüşlerdi. Bu sırada Anadolu’yu Moğol mezaliminden kurtarmak için Memlük sultanıyla gizli muhaberede bulunan Niğde valisi Hatiroğlu Şerefeddin Mes’ud isyan etti; Kayseri’de bulunan küçük hükümdarı ve maiyetini alarak Niğde’ye getirdi ve bir taraftan Karaman … Devamını oku…

Anadolu’da 1237’den Sonraki Durum

Alâüddin Keykubad’ın yerine oğlu İkinci Gıyasüddin Keyhüsrev hükümdar olduktan sonra amcası zamanında başlayan ve değerli devlet adamlarının katledilmelerini gerektiren kötü gelenek, babasının ve daha sonra kendisinin zamanında da devam etmiştir. Kölelerinin sözlerine kanan İkinci Giyasüddin, Seyfeddin Aybek, Zeyneddin Başara, Mübarizüddin Behramşah, Bahaüddin Kutluca gibi tecrübeli hizmet görmüş beylerini öldürttü. Harezmşah Celâlüddin Mengüberti’nin ölümünden sonra Doğu … Devamını oku…

Üçlü Anlaşma (İtilaf)

Almanya’nın Fransa’ya karşı gerçekleştirmiş olduğu yalnızlaştırma politikası başarılı olmuştu. Almanya çeşitli anlaşmalar ile Avusturya-Macaristan, Rusya, İtalya, İspanya gibi ülkeler ile ittifak içerisinde bulunmuştur. Ancak daha sonraları kendisi için gerçek potansiyel düşman olarak gördüğü Avusturya-Macaristan ile özellikle Balkanlar üzerinde çatışması neticesinde Rusya bu oluşumdan yavaş yavaş uzaklaşarak Fransa ile yakın ilişkiler kurmaya başlamış ve Almanya’nın kurduğu … Devamını oku…

Üçlü İttifak Nedir Özellikleri Nelerdir?

Üçlü İttifak

Almanya’nın Fransa’yı Avrupa’dan ve kendisinden uzak tutmak istemesi ve İngiltere’nin Kıbrıs’ı almış olmasının tepkilerini azaltmak istemesi gibi nedenler neticesinde Almanya ve İngiltere Berlin Kongresi sırasında Fransa’yı Osmanlı toprağı olan Tunus’u işgal etmesi yönünde teşvik etmişlerdir. Doğrusu ilk başlarda bu ülkeler İtalya’ya böyle bir teklifte bulunmuşlarsa da Fransa ile arasının bozulmasını göze alamaması ve kendisini yeterince güçlü … Devamını oku…

Talaykurt Kimdir? Talaykurt Ne Demek?

Moğol Askerleri (Temsili)

Talaykurt, 12-13. yüzyıllar arasında yaşamış bir Moğol komutanıdır. Tarih kaynaklarında hakkında pek bilgi bulunmayan Talaykurt, Noyan ve Hulagü Han’ın güvendiği komutanlarından birisiydi. Moğolların meşhur komutanı Noyan’a hizmet ettiği ardından ise Hulagü Han’ın gizli görevlerinde görevlendirildiği rivayet edilir. Talaykurt’un tam olarak hangi tarihler arasında yaşadığı ve ne zaman, nasıl, kim tarafından öldürüldüğü bilinmemektedir. Talaykurt adı Moğollarda … Devamını oku…